خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی
دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

عنوان انگليسي مقاله :: Verbal learning and memory and psychopathology in schizophrenia

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
4 صحفه PDF
9 صحفه WORD
36036

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫ زمینه
۲٫ روش
۲٫۱٫ شرکت کنندگان
۲٫۲٫ ابزار
۲٫۳٫ فرایند
۲٫۴٫ تحلیل آماری
۳٫ نتایج
جدول ۱٫ مشخصات نمونه
جدول ۲٫ تغییر در امتیاز علم آسیب شناسی روانی در گروه اسکیزوفرنی پین زمان ابتدایی و شش هفته بعد و مقایسه ی گروه اسکیزوفرنی و استاندارد در RAVLT و در زمان های گوناگون
جدول ۳٫ همبستگی ثانوی کندال از امتیازات RAVLT در زمان اولیه و پس از شش هفته، و تفاوت امتیازات نظیر به نظیر SAPS,SANS,CDSS در زمان اولیه و پس از شش هفته و تفاوت امتیازات در گروه اسکیزوفرنی.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

پیش زمینه و اهداف: یادگیری کلامی و حافظه (VLM) پر عیب ترین کارکردهای شناختیِ قابل ملاحظه در اسکیزوفرنی می باشند. با وجودی که دائما ارتباط آنها با نشانه های منفی کشف می شود، مقایسات کمی در این رابطه در تجویزات غیر دارویی ضد روان پریشی صورت گرفته است. بنابراین هدف این تحقیق مقایسه ی کارکرد های VLMدر اسکیزوفرنی و مقیاس های استاندارد آنها و یافتن ارتباط آن با نشانه های منفی در تجویزات غیر دارویی ضد روان پریشی می باشد. روش: ۷۸ نمونه بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی که مصرف دارویی نداشتند،جنسیت آنها متفاوت و سنشان بین ۱۸ تا ۴۵ سال بود و نیز ۳۰ نفر کهسن، جنسیت و تحصیلاتِ آنها با مقیاس های استاندارد سازگار بود توسط آزمایش شنیداریِ یادگیری کلامی (RAVLT) برای سنجش میزان VLM مورد ارزیابی قرار گرفتند.گروه مبتلا به اسکیزوفرنی در پایان دوره ی درمانیشش هفته ای با روش RAVLTبرای یافتن نشانه های مثبت، منفی و یا افسرده سازبه طور استاندارد ارزیابی شدند. نتیجه: گروه اسکیزوفرنی در زمینه ی VLM در هر دو زمانِ مشخص در مقایسه با مقیاس های استاندارد به طرز چشمگیری ضعیف عمل کرد، با این وجود در طی شش هفته درمان پیش رو پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت. تنها نشانه های منفی بودند که به طور معکوس با گستره ی حافظه ی فوری و یادگیری کلامی به طور استاندارد پیوستگی داشتند، و در مجموع یادگیری کلامی در مدت شش هفته با وجود تغییر در هریک از ابعاد آسیب شناختی روانی (ارزیابی شده در خصوص نشانه های مثبت، منفی و افسرده ساز) با تغییر در میزان کارکردهای شناختی همبستگی نداشت. اختتام: با این وجود کهکمبودهایVLM در اسکیزوفرنی با نشانه های منفی همبستگی دارند، پیشرفت در درمان را نمیتوان به پیشرفت در علم آسیب شناختی روانی نسبت داد.

دانلود تحقيق مقاله یاد گیری کلامی، حافظه و آسیب شناسی روانی در اسکیزوفرنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *