خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی
دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی

دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی

عنوان انگليسي مقاله :: Understanding the dynamic effects of government spending on foreign trade

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
27 صحفه PDF
41 صحفه WORD
23634

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ شواهد
۲٫۱٫ مشخص¬سازی خط مبنا
۲٫۲٫ تجزیه و تحلیل حساسیت
۳٫ مدل
۳٫۱٫ تخصیص هزینه های درون زمانی
۳٫۲٫ بازارهای مالی
۳٫۳٫ تعیین قیمت
۳٫۴٫ سیاست گذاری
۳٫۵٫ تعادل
۴٫ هزینه کرد دولت و تجارت خارجی
۴٫۱٫ برخی بینش های تحلیلی
۴٫۲٫ آنالیز عددی
۵٫ جمع بندی
ضمیمه الف. داده ها
ضمیمه ب. مدل لگاریتم خطی و مشتقات نتای

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مقاله حاضر با استفاده از مدل خودبرگشت سری های زمانی در آمریکا، گزارشی است درباره اثرات سیاست گذاری های مالی در تجارت خارجی: افزایش هزینه کرد دولت، نرخ اسمی ارز را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، شرایط تجاری را ترقی می دهد و صادرات خالص را افزایش می دهد. نشان داده می شود که تحت تاثیر شوک هزینه یکسان، یک مدل تعادل عمومی نئوکینزی، از لحاظ کیفی با واکنش قیمت های نسبی مطابقت دارد. در مقابل، واکنش صادرات خالص، بستگی به انعطاف پذیری های درون و میان زمانی جایگزینی و درجه سوگیری وطنی در هزینه های خصوصی دارد. یک سیاست گذاری پولی انعطاف پذیر کاهش می یابد، اما واکنش صادرات خالص را تغییر نمی دهد.

دانلود تحقيق مقاله درک اثرات دینامیکی هزینه کرد دولت در تجارت خارجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *