خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی
دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی

دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی

عنوان انگليسي مقاله :: Towards the global adoption of XBRL using International Financial Reporting Standards (IFRS)

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
15 صحفه PDF
29 صحفه WORD
21488

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ طبقه بندی IFRS-GP در مقابل شفاف سازی مالی اروپا: سوالات پژوهش
جدول ۱ : طبقه بندی IFRS-GP: تاریخچه
۳٫ شیوه های پژوهش
۱٫۳٫ نمونه
جدول ۲:توزیع نمونه براساس کشورها
۴٫ نتایج
جدول ۳ : اطلاعات آماری ESAi و PROPi
جدول ۴ : آمار توصیفی: بررسی PROPiبرحسب بخش
جدول ۵ : آمار توصیفی: بررسی PROPiبرحسب کشور
جدول ۶ : آمار توصیفی: بررسی PROPiبرحسب اندازه شرکت( دارایی های کل)
جدول ۷ : آمار توصیفی: بررسی PROPi برحسبگزارش گری مالی خاص
جدول ۸: مدل رگرسیون چندگانه
جدول ۹ : مدل رگرسیون چندگانه( روش گام به گام)
۵٫ نتیجه گیری
پیوست A. اطلاعات ESAi و PROPi برحسب شرکته

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

XBRL زبانی مبتنی بر XML است که برای ارتباطات الکترونیک در حوزه اطلاعات کسب و کار طراحی شده است. هدف از طراحی این زبان بهبود مبادلات، تجمیع، و تجزیه و تحلیل های مربوط به اطلاعات شرکت که نیاز به شفاف سازی دارند، از طریق ساختار برچسب گذاری منحصر به فردی است که قابلیت همکاری و ارتباط با سایر فرایندها را نیز دارد. اما، گسترش بسیاری از طبقه بندی های XBRL، متناسب با اصول متفاوت حسابداری موجود، می تواند اهداف استاندارد سازی، قابلیت مقایسه و استفاده مجدد از اطلاعات را که XBRL در صدد برآورده کردن آن هاست، تهدید کند. به همین خاطر توسعه استانداردهای جهانی حسابداری بعنوان ساختار منحصر به فردی که انواع طبقه بندی های XBRL را نیز دربر گیرد، بطوری که بتوان اطلاعات مالی مربوط به کشورهای مختلف را با هم مقایسه نمود، امری ضروری است. در راستای این اهداف، طبقه بندی استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی (IFRS-GP) نیز بمنظور ایجاد یک وجه اشتراک میان شرکت های بین المللی و فراهم آوردن بستری که مزایای XBRL را ارتقا دهد، بوجود آمد. این مقاله بررسی می کند که آیا طبقه بندی IFRS-GP ، در وضعیت فعلی،به طور موثریشیوه های انتشار شرکت های اروپایی را پوشش داده و مزایای XBRL را تقویت می کند. نتایج ما مفاهیمی را برای ارزیابی اثر بخشی طبقه بندی IFRS-GP و مسیرهایی را که می توانند به بهبود این طبقه بندی کمک کنند، فراهم می آورد.

دانلود تحقيق مقاله پیش به سوی پذیرش جهانی XBRL با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *