خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی
دانلود تحقيق مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

دانلود تحقيق مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: The relationship between career growth and organizational commitment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
21 صحفه WORD
3937

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
رشد شغلی و تعهد سازمانی
رشد شغلی و تعهد مؤثر
رشد شغلی و استمرار تعهد
رشد شغلی و تعهد اصولی
روش‌ها
معیارها
رشد شغلی
تعهد سازمانی
متغیرهای نظارت
جدول ۱: مشخصات آماری
نتایج
جدول ۲: نتایج تحلیل همبستگی
جدول ۳: نتایج تحلیل رگرسیون
تعهد مؤثر به‌عنوان متغیر وابسته
تداوم تعهد به‌عنوان متغیر وابسته
تعهد اصولی به‌عنوان متغیر وابسته
بحث
مفاهیم مدیریتی
محدودیت هاو تحقیق آینده
قدردانی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این تحقیق رابطه بین رشد شغلی کارمندان و تعهد سازمانی را بررسی می‌کند. رشد شغلی با چهار عامل تفسیر می‌شود: پیشبرد هدف شغلی، توسعه مهارت حرفه‌ای‌ای، سرعت رشد و افزایش حق‌الزحمه، درحالی‌که تعهد سازمانی با کاربرد مدل میر و وسه مدل آلن تعبیر می‌شود. اطلاعات تحقیق از ۹۶۱ کارمند در ۱۰ شهر جمهوری چین جمع‌آوری شده است که نشان می‌دهد چهار بعد از رشد شغلی به‌طور مثبت با تعهد مؤثر و سه بعد دیگر به‌طور مثبت با تعهد مستمر و اصولی ارتباط دارد. فقط سه هیجده‌ام تعامل طرفین در میان عوامل رشد شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارد، پیشنهاد می‌کند که عوامل رشد شغلی به‌جای رفتار افزاینده برافزایش تعهد تأثیر می‌گذارد.

دانلود تحقيق مقاله رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *