خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری
دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری

دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری

عنوان انگليسي مقاله :: The integrative role of the project management office in the front end of innovation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
37 صحفه WORD
3299

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ نظریه دیدگاه سازمانی برای تشکل های سازمانی یکپارچه ساز
۳٫ کنترل مدیریتی پروژه های نوآوری و مکانیسم های کنترل مدیریتی مرتبط
۴٫ دفتر مدیریت پروژه و وظایف آن
۵٫ روش های تحقیق و جمع آوری داده
۶٫ تحلیل داده ها
۷٫ بحث
۸٫ نتیجه گیری
۹٫ تحقیقات بیشتر

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به بررسی کنترل مدیریتی در خط مقدم پروژه های نوآوری می پردازد. در اینجا دفاتر مدیریت پروژه (PMO ها) را فراتر از یک واحد سازمانی تخصصی صرفاً متمرکز بر پروژه تصور و تحلیل می کنیم. نقش PMO با اتکا به نظریه های کنترل مدیریتی، طراحی سازمانی و ادبیات تحقیق موجود در زمینه خط مقدم نوآوری به عنوان تشکلی یکپارچه ساز ارزیابی می شود. نمونه های تجربی از چهار شرکت برگرفته شده است. نتایج نشانگر مکانیسم های مختلف مدیریتی هستند که می توانند به عنوان تشکل های سازمانی یکپارچه ساز در نظر گرفته شوند. چنین تشکل های سازمانی می توانند به عنوان جایگزینی برای یک PMO غایب یا مکمل وظایف (یک PMO غایب) باشند. این مقاله همچنین ادبیات تحقیق پیشین را از طریق تأکید بر مطلوب بودن یک ساختار ماتریسی بسیار اندام وار یا جای گرفته در یک سازمان با هم مقایسه می کند. در نهایت، این نکته را مطرح می کنیم که مسیر توسعه رویکرد مدیریتی ابتدا با تأکید بر سیستم های تشخیصی و مرزی (با رویکرد های مدیریت افزارگانی) و سپس استفاده جدی از سیستم های تعاملی و اعتقادی (با روش های مدیریتی مبتنی بر ارزش ها) دنبال می شود. این مقاله در مکانیسم های سازمانی و مدیریتی شرکتی نقش مهمی ایفا می کند که پروژه های نوآوری متعددی را مدیریت کند. این مقاله همچنین بر اساس تحقیقات موجود در زمینه PMO گسترش می یابد تا روش کنترل مدیریتی گسترده تری را برای مدیریت پروژه ها در شرکت ها در بر گیرد.

دانلود تحقیق مقاله isi نقش یکپارچه سازی دفتر مدیریت پروژه در خط مقدم نوآوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *