خانه / معماری و شهرسازی / طراحی معماری / دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه
دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه

دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه

عنوان انگليسي مقاله :: Teaching/Learning Strategies Through Art: Theatre and Basic Design Education

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
10 صحفه WORD
61168

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات مهم
۱٫جسم، فضا، معماری
۲٫معماری-طراحی اصولی-تئاتر
۳٫شکل ارائه، کلاس طراحی بنیادی
۴٫مطالعۀ کارگاهی
جدول ۱: موضوع، هدف و مشکل
جدول ۲: فهرست ساختمان-معمار-حرکت
نمودار و شکل شمارۀ ۳:جسم-فضا-عملکرد ساختمان
۵٫ نتایج
جدول ۳: جسم- فضا-عملکرد ساختمان

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مطالعه بررسی تئاتر بعنوان یک راهبرد برای یادگیری معماری در آموزش های طراحی پایه ای است. در نتیجه این مطالعات هنر را بعنوان یک ابزار در آموزش طراحی بنیادی مورد آزمایش قرار می دهد و این عمل را با استفاده از مفهوم “جسم” انجام می دهد که مفهومی رایج در معماری و اصول تئاتر است. انسان برای انتقال افکار و احساسات از روش های متفاوتی استفاده کرده است. تئاتر یکی از آنها است. تئاتر افکار و احساساتی است که مرحله به مرحله و همگام با فضا و جسم و نیز تحت عناوین و الگوهای رویدادی متفاوت رخ می دهد. جسم جلوۀ فیزیکی روح است که توسط فضا همراهی می شود. همانگونه که مرلو پُنی (۲۰۰۵) توضیح می دهد: “انسان جسم و روح جدا از آن نیست، جسم و روح همراه با هم است. اگر ما فقط بتوانیم به درون جسم مان راه بیابیم، خواهیم توانست به هر موهبتی که نداریم دست پیدا کنیم. محدودۀ خارج از موهبت ها و امتیازاتمان ترکیبی از روح و جسم می شود که ویژگی هائی انسانی را با خود دارد.” روح و فضا در این حالت با هم ترکیب می شوند. حرکات جسم مرزهائی را از فضا و فضا مرزهائی را از جسم ترسیم می کنند. جسم و فضا مکمل و ایجاد کنندۀ یکدیگر می شوند. فعالیت های مربوط به طراحی در معماری بر پایۀ “جسم و فضا” که دو عامل اساسی هستند بنیان نهاده می شوند. در مفاهیمی مربوط به روابط فضا و جسم روش آموزشی متفاوتی به همراه هنر نمایشی یعنی تئاتر و هنر ساختمانی یعنی معماری در خلال آموزش طراحی پایه آزمایش شد. جسم انسان به هر دو روش مستقیم یا غیر مستقیم به یک ساختار طراحی شده انتقال داده شد.

دانلود تحقیق مقاله isi راهبردهای آموزشی یادگیری از طریق هنر: تئاتر و آموزش طراحی پایه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *