خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله علمي انگليسي و فارسي انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله علمي انگليسي و فارسي انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP عنوان انگليسي مقاله :: Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP

ادامه مطلب مقاله ::