خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله علمي انگليسي و فارسي آنتن مدور قطبی قابل پوشیدن برای ارتباط و مسیریابی ماهواره‌ی خصوصی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله علمي انگليسي و فارسي آنتن مدور قطبی قابل پوشیدن برای ارتباط و مسیریابی ماهواره‌ی خصوصی

دانلود مقاله isi آنتن مدور قطبی قابل پوشیدن برای ارتباط و مسیریابی ماهواره‌ی خصوصی

دانلود مقاله isi آنتن مدور قطبی قابل پوشیدن برای ارتباط و مسیریابی ماهواره‌ی خصوصی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آنتن مدور قطبی قابل پوشیدن برای ارتباط و مسیریابی ماهواره‌ی خصوصی عنوان انگليسي مقاله :: Wearable Circularly Polarized Antenna for Personal Satellite Communication and Navigation

ادامه مطلب مقاله ::