خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری و ارتقاء یک فروشگاه آنلاین بر اساس تقسیم بندی مشتری و تصمیم گیری چند هدفه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری و ارتقاء یک فروشگاه آنلاین بر اساس تقسیم بندی مشتری و تصمیم گیری چند هدفه عنوان انگليسي مقاله :: Pricing and promotion strategies of an online shop based on customer segmentation and multiple objective decision making

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری خرده فروشی مبتنی بر ارزش : زمان جدید، فن آوری های جدید، مصرف کنندگان جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری خرده فروشی مبتنی بر ارزش : زمان جدید، فن آوری های جدید، مصرف کنندگان جدید عنوان انگليسي مقاله :: Retail Value-Based Pricing Strategies: New Times, New Technologies, New Consumers

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری پویا : مدارک و شواهد از هتل های اروپایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری پویا : مدارک و شواهد از هتل های اروپایی عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic pricing strategies: Evidence from European hotels

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای ذخیره پایانه های کانتینری واردات در شرایط تصادفی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای ذخیره پایانه های کانتینری واردات در شرایط تصادفی عنوان انگليسي مقاله :: Storage pricing strategies for import container terminals under stochastic conditions

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری در کانال های آنلاین دوگانه بر اساس انتخاب خرید مصرف کنندگان

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری در کانال های آنلاین دوگانه بر اساس انتخاب خرید مصرف کنندگان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری در کانال های آنلاین دوگانه بر اساس انتخاب خرید مصرف کنندگان عنوان انگليسي مقاله :: Pricing Strategies in Dual-online Channels Based on Consumers’ Shopping Choice

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری حق بیمه مطلوب برای بازارهای رقابتی بیمه عمومی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری حق بیمه مطلوب برای بازارهای رقابتی بیمه عمومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری حق بیمه مطلوب برای بازارهای رقابتی بیمه عمومی عنوان انگليسي مقاله :: Optimal premium pricing strategies for competitive general insurance markets

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری فناوری اطلاعات پیشرفته پیامدهای سیاست های مدیریتی و عمومی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری فناوری اطلاعات پیشرفته پیامدهای سیاست های مدیریتی و عمومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری فناوری اطلاعات پیشرفته پیامدهای سیاست های مدیریتی و عمومی عنوان انگليسي مقاله :: Information technology–enhanced pricing strategies : managerial and public policy implications

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تخصیص کار در شبکه های تلفن همراه با استفاده از یک چارچوب تئوری چانه زنی غیر تعاونی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تخصیص کار در شبکه های تلفن همراه با استفاده از یک چارچوب تئوری چانه زنی غیر تعاونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تخصیص کار در شبکه های تلفن همراه با استفاده از یک چارچوب تئوری چانه زنی غیر تعاونی عنوان انگليسي مقاله :: A pricing strategy for job allocation in mobile grids using a non-cooperative bargaining theory framework

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تمایز شبکه های انتقال محتوا خدماتی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تمایز شبکه های انتقال محتوا خدماتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای تمایز شبکه های انتقال محتوا خدماتی عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategies for differentiated services content delivery networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد در صنعت مسکن

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد در صنعت مسکن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای به حداکثر رساندن درآمد در صنعت مسکن عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategies to maximize revenues in the lodging industry

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای محتویات دیجیتالی و دستگاه های بسته

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای محتویات دیجیتالی و دستگاه های بسته

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری برای محتویات دیجیتالی و دستگاه های بسته عنوان انگليسي مقاله :: Pricing strategies for tied digital contents and devices

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی

دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های قیمت گذاری نشانه گذاری بین یک خرده فروش غالب و تولید کنندگان رقابتی عنوان انگليسي مقاله :: Markup pricing strategies between a dominant retailer and competitive manufacturers

ادامه مطلب مقاله ::