خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ترجمه فارسی مقاله کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ترجمه فارسی مقاله کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان

دانلود مقاله isi کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان

دانلود مقاله isi کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل تراکم، خدمات متمایز و مدیریت ظرفیت کارآمد از طریق یک استراتژی قیمت گذاری رمان عنوان انگليسي مقاله :: Congestion control differentiated services and efficient capacity management through a novel pricing strategy

ادامه مطلب مقاله ::