خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد
دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد

دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد

عنوان انگليسي مقاله :: Structuration theory in accounting research: Applications and applicability

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
19 صحفه PDF
39 صحفه WORD
10388

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
نظریه ساختاردهی گیدنس: نظر اجمالی
فرض ها و مفاهیم اصلی
نوشته‏های بعدی گیدنس
روش تحقیق
جدول ۱: موضوعات در حال ظهور در بررسی تحقیقات حسابداری با محوریت ساختاردهی
نتایج
جدول ۲ : نظراجمالی بر تحقیقات حسابداری منتشر شده با رویکرد ساختاردهی
نقل قول و کاربرد مفاهیم اصلی نظریه ساختاردهی
جدول ۳: مفهوم (های) ST ذکر شده توسط مقالات مجزا در تحقیقات حسابداری
استراتژی های تحقیقاتی منتخب در زمان اعمال ST در تحقیقات حسابداری
جدول ۴: کاربردهای نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری.
روش های تحقیقاتی اعمال شده برای مطالعه فرایندهای ساختاردهی
ساختار ارتباطات در منابع حسابداری
جدول ۵ : روش های اصلی مورد استفاده در منابع حسابداری با جهت گیری تجربی.a
جدول ۶: نقل قول (هایی) از تحقیقات حسابداری قبلی با محوریت ST از سوی مقالات مجزا
جدول ۷ : چرخه های بحث درون شبکه
بحث و مسیرهایی برای آینده
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

از زمانی که، حدود ۲۵ سال قبل، نظریه ساختاردهی (ST) گیدنس در منابع حسابداری معرفی شد، به ارتقاء جایگاه خودش به عنوان یکی از مکاتب عمده تفکر پرداخت که برای بررسی حسابداری به صورت پدیده های سازمانی، اجتماعی و سیاسی استفاده می‏شود. هدف این پژوهش بررسی نحوه اجرا و میزان قابل اجرای ST در منابع مختلف است. به طور کل، بررسی حدود ۶۵ مقاله منتشر شده، نشان می دهد که نه تنها ST کمک می کند تا فرض های خصوصیات «ذاتی و نقشی» سیستم های حسابداری به چالش کشیده شوند که فی نفسه مشخص کنندۀ تفکر غالب تحقیقات هستند، بلکه دیدگاه های نظری جایگزین دیگری نیز ایجاد می‏شود. با این حال، بررسی ما چند محدودیت نیز دارد. این محدودیت‏ها نشان می دهند که در واقع جامعه حسابداری به صورت یک گروه برای درک ساختارگرایی فعالیت های حسابداری عمل نکرده است، و اغلب محققان تا حد زیادی هنوز ST را نظریه می‏دانند. علاوه بر این متوجه می شویم که متخصصان حسابداری هنوز درک دو جانبه از نحوه تفسیر ST (یعنی عدم شفافیت مفهومی و حتی وجود تناقض‏ها)؛ یا نحوه اعمال روش شناختی ST در تحقیقات تجربی ندارند. براساس این محدودیت‏ها، و شناسایی چند «نقطه سیاه» در این منابع، چند راهکار برای فعالیت های تخصصی آتی پیشنهاد می کنیم.

دانلود تحقيق مقاله نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری: کاربردها و قابلیت کاربرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *