خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT
دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT

دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT

عنوان انگليسي مقاله :: Statistical Indicators for Measuring Innovation in IT Project Management

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
19 صحفه WORD
43042

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه
۱٫مدیریت نوآورانه پروژه
شکل ۱) نوآوری
شکل ۲) نوآوری در مقابل اختراع
شکل ۳) نوآوری نرم افزار
شکل ۴) مدیریت نوآورانه
۲٫توسعه نوآورانه پروژه
شکل ۵) تصمیم گیری نوآورانه
جدول ۱) سیکل توسعه
۳٫عواملی که بر نوآوری در مدیریت تأثیر می گذارند.
جدول ۲) عوامل مؤثر بر مدیریت نوآورانه
۴٫معیارهای نوآورانه پروژه ها
۵٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مفهوم نوآوری در مدیریت پروژه معرفی می شود و مشخصه های خاص نوآوری در مدیریت پروژه IT نمایش داده می شوند. مراحل سیکل توسعه نوآورانه پروژهIT شرح داده می شود. مشخصه هایی که مدیریت نوآورانه پروژه IT را از مدیریت سنتی پروژه IT متمایر می سازند، بیان می شوند. عواملی که بر میزان نوآوری تأثیر می گذارند، بررسی می شوند و شاخص های مناسب تولید می شوند. خواص و ویژگی های شاخص های فوق الذکر آنالیز می شوند. کیفیت شاخص های پیشنهادی آنالیز می شود و راه های افزایش میزان نوآوری پروژه پیشنهاد می شوند. نتایج حاصل تحت عنوان مدیریت نوآورانه پروژه فرمول بندی می شوند.

دانلود تحقیق مقاله isi شاخص های آماری برای اندازه گیری نوآوری در مدیریت پروژه IT

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *