خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / رفتار / دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی
دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

عنوان انگليسي مقاله :: Social problem solving in early childhood: Developmental change and the influence of shyness

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
29 صحفه WORD
33240

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
تغییر رشدی در SPS
تفاوت های فردی در SPS
مطالعه ی حاضر
روش
شرکت کننده ها
روش کار
سنجش ها
کدگذاری رفتاری SPS
تحلیل های داده ها
نتایج
رشد SPS
تفاوت های فردی درSPS
بحث
شکل ۱٫ مسیرهای طولی SPS کناره گیر
تغییرات رشد در SPS
تفاوت های فردی در کمرویی و SPS
شکل۲٫ مسیرهای طولی SPS ماهرانه
جدول ۱: همبستگی ها و آمار توصیفی برای مغیرهای SPS و خلق و خو
محدودیت ها و جهت گیری های آینده
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مطالعه بررسی تغییرات رشد و تاثیر کمرویی بر توانایی حل مسئله‌ی اجتماعی(SPS) است. کودکانی ( تعداد= ۵۷۰ نفر) در ۲۴، ۳۶ و ۴۸ ماهگی در حال تعامل با کودک غریبه ای در گروه سنی خود در مورد فعالیت مربوط به توانایی حل مسئله‌ی اجتماعی مشاهده شدند و در۲۴ ماهگی گزارش مادران در مورد کمرویی گردآوری شد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در تمام نمونه‌گیری‌ها، کودکان سطح پایین و پایداراز SPSکناره گیر و سطح بالایی از قابلیتSPS در برابر رشد را نشان می‌دهد. به‌علاوه، نتایج چندین مسیر از SPS کناره گیر و باکفایت نشان داد. کمرویی در مقایسه با مسیر SPSکناره جو با افزایش کم، با مسیرهای SPS کنارهجو با کاهش بالا و افزایش بالا دارای همبستگی است. یافته‌های این تحقیق رشد قابلیت رشد در دوران اولیه کودکی و تاثیر کمرویی اولیه در این مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رشد را نشان می‌دهد،برخی از کودکان کمرو پیشرفت مهارت‌‌های SPS نشان دادند و برخی دیگر همچنان در طول زمان با مشکلاتی مواجه بودند.

دانلود تحقيق مقاله حل مسئله اجتماعی در دوران اولیه‌ی کودکی: تغییر رشد و تاثیر کمرویی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *