خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi روش الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)
دانلود مقاله isi روش الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)

دانلود مقاله isi روش الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روش الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)

عنوان انگليسي مقاله :: SFLA approach to solve PBUC problem with emission limitation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
17 صحفه WORD
52879

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫مقدمه
۲٫ الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA)
فهرست نمادها
۲٫ الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA)
۳٫ فرمولبندی مساله مشارکت واحد سودمحور
۳٫۱٫ قید تقاضای توان
۳٫۲٫ قید حداقل زمان روشن یا خاموش بودن واحد
۳٫۳٫ قیود تعادل و ذخیره توان سیستم
۳٫۵٫نرخ‌های افزایش یا کاهش تولید
۴٫ الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه روی مساله مشارکت واحد سودمحور
۴٫۱٫ تعریف موقعیت قورباغه (x)
۴٫۲٫ جمعیت اولیه
۴٫۳٫جهش بدترین پاسخ
۴٫۴٫ ارضای قیود حداقل زمان‌های روشن و خاموشی
۴٫۵٫ محاسبه تابع سازگاری
۵٫نتایج شبیه‌سازی
۶٫نتیجه‌گیری
زیرنویس شکل‌ها
شکل۱٫ فلوچارت روش ارائه شده
شکل۲٫ قانون جهش قورباغه
شکل۳٫ دیاگرام تک‌خطی سیستم‌های ۳۹ باس IEEE
شکل۴٫ دوره‌های عملکردی واحد بار پایه، بار متوسط و بار پیک.
شکل۵٫ زمان اجرا.
شکل۶٫ درآمد، هزنیه سوخت و سود توسط روش ارائه شده برای سیستم ۱۰ واحد و برای ۲۴ ساعت.
شکل۷٫ مقایسه سودها با روش‌های مشارکت واحد سنتی و مشارکت واحد سودمحور.
شکل۸٫ مقایسه انتشارات مشارکت واحد سنتی و مشارکت واحد سودمحور.
شکل۹٫ مقایسه توان دیسپچ و تقاضای توان پیش‌بینی‌شده.
بالانویس جداول
جدول۱ : تقاضا و قیمت‌های پیش‌بینی‌شده (مورد ۱۰ ژنراتوری)
جدول۲: ضرایب انتشار ژنراتور
جدول۳: اطلاعات عملکرد
جدول۴: پارامترهای کنترلی الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه
جدول۵: نتایج شبیه‌سازی روش مشارکت واحد سنتی.
جدول۶: نتایج شبیه‌سازی روش ارائه شده.
جدول۷: مقایسه نتایج روش مشارکت واحد سنتی و روش ارائه شده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور در یک محیط تجدیدساختاریافته و محدودیت انتشار آلاینده‌ها، الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ارائه می‌شود. مساله بهینه‌سازی تابع دو هدفه به صورت بیشینه‌سازی سود شرکت‌های تولیدی و کمینه‌سازی آلاینده‌های جوی واحدهای حرارتی فرموله می‌شود، در عین حال که همه قیود باید ارضا شوند. این کار، برای اختصاص هزینه‌های ثابت و گذرا به ساعات زمانبندی، قید تقاضای نرم‌‌تری را در نظر می‌گیرد. برای شبیه‌سازی از برنامه متلب نسخه ۱۰/۷ و از یک سیستم نمونه ۳۹ باس ۱۰ واحد IEEE استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، ملاحظه می‌شود که الگوریتم ارائه شده به بیشترین سود و کمترین سطح انتشار دست می‌یابد، و در عین حال در مقایسه با مشارکت واحدهای سنتی زمان محاسباتی بسیار کمتری هم دارد.

دانلود مقاله isi روش الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *