خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود مقاله جديد مهندسی مجدد معنایی فرآیندهای کسب و کار
دانلود مقاله جديد مهندسی مجدد معنایی فرآیندهای کسب و کار

دانلود مقاله جديد مهندسی مجدد معنایی فرآیندهای کسب و کار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد مهندسی مجدد معنایی فرآیندهای کسب و کار

عنوان انگليسي مقاله :: Semantic reengineering of business processes

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
22 صحفه WORD
496

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
توصیف دامنه فرآیند کسب و کار
سه گانگی فرآیند کسب و کار : DDPO ، حساب پای، BPEL
حساب پای
زبان اجرای فرآیند کسب و کار (BPEL)
سناریو تحول معنایی فرآیند کسب و کار
سناریو تحول معنایی فرآیند کسب و کار
نمونه‌ای از نگاشت کار ابتدایی DDPO به عملگر کلاس پای
قوانین تبدیل مبتنی بر متامدل
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله تبدیل مدل‌های وابسته به هستی شناختی را به مدل‌های غیر وابسته به هستی شناختی فرآیندهای تجاری مطرح می‌سازد، وقتی که فرآیند بیان کننده ی مدل‌های داده مختلف به عنوان حوزه‌های باز مهندسی شناخته می‌شود. به عنوان عامل مهمی در دستیابی به قابلیت همکاری و باز مهندسی معنایی حوزه‌های با سطوح مختلف بازنمایی معنایی (بیانگری)، به نقش هستی شناسی بنیادین که در خدمت فعال کردن معنای جهانی دانش فرآیند اشاره می‌کنیم که در این مقاله، علاوه بر این با نظریه فرایند (جبر فرآیند) متصل است. تمرکز اصلی تئوری فرایند روی سیستمی است که در تعامل با یکدیگر هستند، مانند فرآیندهای کسب و کار، در حالی که ایده اصلی باز مهندسی معنایی تبدیل مدل‌های هستی شناختی به فرآیندهای کسب و کار معنایی است که می‌تواند به طور خودکار (نیمه خودکار) از طریق موتور گردش کاری اجرا شود. بنابراین، به عنوان راه حل امید بخش در رسیدن به قابلیت همکاری بین نیازهای واقعی بنگاه اقتصادی و مدل‌های فرآیند کسب و کار، ﺣﺴﺎب ﭘﺎی را به عنوان نظریه فرایند برای ارائه معانی شناسی بین مدل‌های هستی شناختی بر اساس توصیف و موقعیت هستی شناسی توصیفی برای مهندسی زبانی و شناختی (D & S) برنامه و وظایف هستی شناسی (DDPO) و مدل‌های فرآیند کسب و کار که در زبان اجرای فرآیند کسب و کار (BPEL) بیان می‌شوند، در نظر می‌گیریم.

دانلود مقاله جديد مهندسی مجدد معنایی فرآیندهای کسب و کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *