خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP
دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

عنوان انگليسي مقاله :: Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
15 صحفه PDF
28 صحفه WORD
6112

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
سیستم های مدیریت برای توسعه پایدار
سیستم های مدیریت کیفی (ISO 9001)
سیستم های مدیریت محیطی (ISO 14001)
سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001)
سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی (SA 8000)
مدل یکپارچه سازی برای گزینش سیستم های مدیریتی
تشریح مسئله
تجزیه و تحلیل سناریوها
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در سال های اخیر، استراتژی توسعه پایدار مربوط به شرکت ها در سراسر جهان به مسئله مهمی تبدیل شده است. چهار نوع سیستم مدیریتی وجود دارد (به عبارتی ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، و SA 8000) که می تواند به شرکت های کوچک و متوسط (SME) برای ایجاد مزایای رقابتی پایدار یاری رساند. نظر به اینکه کمبود منابع – زمان، پرسنل و همچنین پول بر بیشتر شرکت های کوچک و متوسط تاثیر می گذارد، این مقاله مدل ترکیبی جدیدی را به منظور انتخاب سیستم های مدیریتی مطلوب تحت محدودیت های منابعی پیشنهاد می کند، و کاربرد عملی چنین مدلی را از طریق مثالی نشان می دهد. در ابتدا این مدل روش آزمون تصمیم گیری و آزمایشگاه سنجشی (DEMATEL) را برای ایجاد روابط متقابل در میان معیارها به کار می گیرد که سازمان های به آن احتیاج دارند. مرحله دوم این است که میزان معیارها را از طریق ANP به دست می آورند. در نهایت، ANP با مدل برنامه ریزی آرمانی صفر – یک (ZOGP) برای به دست آوردن جایگزین های بهینه به همراه مزایای سازمانی مطلوب با بهره گیری کامل منابع محدود ادغام می گردد. هدف از این مطالعه این است که رویکرد یکپارچه ای را ارائه کند که بتواند با وابستگی های متقابل در بین معیارهای مختلف کنار بیاید و با محدودیت موجود در منابع مقابله کند، و نحوه انتخاب سیستم های مدیریتی را در اجرای فازی نشان دهد. بنابراین، کار اصلی این مقاله این است که ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط را به طور موثری برای مقابله با چالش های توسعه پایدار از طریق مدل جدیدی از اولویت بندی سیستم های مدیریتی موجود افزایش دهد.

دانلود تحقیق مقاله isi انتخاب سیستم های مدیریتی برای توسعه پایدار در شرکت های کوچک و متوسط (SME ): مدل ترکیبی جدید بر پایه DEMATEL، ANP و ZOGP

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *