خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز
دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز

دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز

عنوان انگليسي مقاله :: Safety, Space and Structure Quality Requirements in Construction Scheduling

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
13 صحفه WORD
42838

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫معضل کیفیت برنامه ریزی
۳٫ امنیت، فضا و ساختار: قانون ۳″S” برای زمان بندی ساخت و ساز
۳٫۱) کاربرد نمونه
جدول ۱٫ لیست فعالیت پروژه های نمونه.
شکل۱٫ برنامه زمانبندی پروژه نمونه قبل از تجزیه و تحلیل۳ “S”: (الف) برنامه CPM؛ (ب) برنامه خط جریان.
شکل. ۲٫ پروژه نمونه پس از تجزیه و تحلیل ۳ “S”و تصحیح: برنامه CPM
شکل. ۳٫ پروژه نمونه پس از تجزیه و تحلیل ۳ “S”و تصحیح: برنامه خط جریان
۴٫ ارزیابی سلامت زمان بندی و قانون ۳ “S”
جدول ۲٫ شاخص سلامت زمان بندی
جدول ۳: شاخص های سلامت زمان بندی
۵٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ارزیابی کیفیت زمان بندیِ پروژه یِ ساخت و ساز می تواند برای ذینفعان پروژه، کاری چالش برانگیز باشد. کارهای پژوهشی کمی به کیفیت زمان بندی پرداخته اند اما، زمان بندیِ خوب پروژه را می تواند به عنوان عوامل اصلی مؤفقیت پروژه تلقی کرد. توسعه ی ارزیابی کیفیت زمان بندیِ ساخت و سازِ قابل اتکا و سهل الانجام، کار چالش برانگیزی به نظر می رسد. از آنجا که ارزیابی برنامه ی زمانیِ سلامت یک پروژه ی ساخت و ساز بایستی به شدت مربوط به مقتضیات آن باشد، این ارزیابی از قانون ۳″S” به عنوان نقطه ی آغاز و چارچوبی برای به دست آوردن درک بهتر کیفیت برنامه های زمانی ساخت و ساز، استفاده می کند. ۳ “S” همان امنیت (Safety)، فضا (Space)، و ساختار (Structure) است، به این معنا که فرآیند برنامه ریزی شده باید محیط کاریِ امنی برای کارگران ساخت و ساز، فضای کافی برای انجام فعالیت های ساخت و ساز، و توالی مورد نیاز عملیات ساخت و ساز و فازهای پروژه فراهم کند. هدف از این تحقیق، انجام متد ارزیابی کیفیت زمان بندی است که قانون فرآیند ساخت و ساز ۳″S” را در نظر می گیرد. مقتضیات این قانون را می توان به طرز مؤفقیت آمیز در متد ارزیابی برنامه ی زمانیِ سلامت گنجاند، اما برای تسهیل آن، اجرای آن ها و کنترل جریان خط نمودار مورد نیاز است؛ از اینرو، ابزار برنامه ریزی به مقتضیات جدیدی برای کنترل کیفیت برنامه ی زمانیِ ساخت و ساز بدل می شود.

دانلود تحقیق مقاله isi مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *