خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی (F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید
دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی (F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی (F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی(F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید

عنوان انگليسي مقاله :: Risk Assessment Based On Fuzzy Network (F-ANP) In New Campus Construction Project

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
11 صحفه WORD
6148

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫انتخاب روش ارزیابی ریسک
۳٫سیستم شاخص ارزیابی ریسک از پروژه ساخت پردیس جدید
جدول ۱٫ سیستم نمایه ارزیابی ریسک پروژه ساخت پردیس جدید
۴٫روش ارزیابی ریسک پروژه ساخت پردیس جدید
شکل ۱٫ سیستم نمایه ارزیابی ریسک پروژه ساخت پردیس جدید
۵٫ارزیابی ریسک پروژه ساخت پردیس جدید
۵٫۱ مجموعه عوامل
۵٫۲ مجموعه توضیحات
۵٫۳ ساخت ماتریس قضاوت فازی
جدول ۲٫ نتایج آماری ارزیابی ریسک پروژه ساخت پردیس جدید
۵٫۴ تعیین وزن
جدول ۳٫ اهمیت نسبی ریسک های سیاست آموزشی در تنظیم بودجه آموزشی
جدول ۴٫ اهمیت نسبی ریسک های سیاست آموزشی در تنظیم ساختار آموزشی
۶٫ملاحظات پایانی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله بر اساس ویژگی های پروژه مهندسی پردیس جدید از روش F-ANP استفاده می کند تا ریسک پروژه مهندسی پردیس جدید را از طریق ترکیب ارزیابی جامع فازی و ANP ارزیابی کند. پروژه مهندسی پردیس جدید که جزء پروژه های با ریسک بالاتر است، بدست آمده به گونه ای که شواهدی را از کنترل ریسک پروژه مهندسی پردیس جدید ارائه دهد.

دانلود مقاله جديد ارزیابی ریسک بر اساس شبکه های فازی (F-ANP) در پروژه ساخت پردیس جدید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *