خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ترانسفورماتور / دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه
دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

عنوان انگليسي مقاله :: Reduced Rating VSC With a Zig-Zag Transformer for Current Compensation in a Three-Phase Four-Wire Distribution System

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
25 صحفه WORD
53180

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چكيده
مقدمه
تکنیکهای جبرانسازی جریان نوترال
جبرانسازی مبتنی بر ترانس Zig-zag
شكل۱ – ساختار سيستم با يك ترانس zig-zag براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل ۲ – ترانس zig-zag براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل ۳- دياگرام نشان دهنده جاري شدن جريان در ترانس زيگ زاگ براي جبرانسازي جريان نوترال
جبرانسازی مبتنی بر ترانس Zig-zag با فيلتر اكتيو
شكل ۴- اينورتر تك فاز ظرفيت كاهش يافته با يك ترانس زيگ-زاگ براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل ۵- جبرانگر جريان نوترال هايبريد با استفاده از يك اينورتر تك فاز و ترانس زيگ-زاگ
: جبرانسازي مبتني بر ترانس ستاره – مثلث
شكل ۶- جبرانگر جريان نوترال مبتني بر ترانس ستاره/مثلث
D: جبرانسازهاي اكتيو سه فاز چهار سيمه
شكل ۷ – D-STATCOM سه فاز چهار ساقه براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل ۸- D-STATCOM سه فاز چهار ساقه و مبتني بر خازن اسپيت براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل۹- D-STATCOM مبتني بر VSC تك فاز براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل۱۰- D-STATCOM مبتني بر VSC سه ساق و ترانس زيگ-زاگ براي جبرانسازي جريان نوترال
جبرانگر توان نامي كاهش يافته پيشنهادي
طراحي مبدل منبع ولتاژ (VSC) D-STATCOM
ولتاژ باس DC
خازن باس DC
طراحي ترانس zig-zag
كنترل D-STATCOM
شكل ۱۱- طرح كنترلي D-STATCOM مبتني بر تئوري قاب مرجع سنكرون (SRFT)
مدلسازي D-STATCOM با نرم افزار Matlab
شكل۱۲- مدل Matlab D-STATCOM سه فاز سه ساق و ترانس زيگ-زاگ براي جبرانسازي جريان نوترال
نتايج و بحث
شكل ۱۳- عملكرد ترانس زيگ-زاگ براي جبرانسازي مولفه هارمونيكي جريان نوترال
شكل ۱۴- عملكرد ترانس زيگ-زاگ براي جبرانسازي مولفه اصلي جريان نوترال
شكل ۱۵-عملكرد D-STATCOM سه فاز چهار ساقه براي جبرانسازي جريان نوترال ، متعادل سازي بار و تنظيم ولتاژ
شكل ۱۶- عملكرد VSC سه فاز سه ساقه و ترانس زيگ-زاگ به عنوان D-STATCOM براي جبرانسازي جريان نوترال
شكل ۱۷- عملكرد VSC سه فاز سه ساقه و ترانس زيگ-زاگ D-STATCOM براي جبرانسازي جريان نوترال ، جبرانسازي هارمونيكي و تنظيم ولتاژ
شكل ۱۸- عملكرد VSC سه فاز سه ساقه و ترانس زيگ-زاگ D-STATCOM براي جبرانسازي جريان نوترال ، متعادل سازي بار و اصلاح ضريب توان
شكل ۱۹- عملكرد VSC سه فاز سه ساقه و ترانس زيگ-زاگ D-STATCOM براي جبرانسازي جريان نوترال ، جبرانسازي هارمونيكي و اصلاح ضريب توان
جدول ۱- مقايسه KVA نامي يه روش براي يك بار ۲۰KVA و ضريب توان ۰٫۸ پسفاز
جدول۲- مقايسه جريان و THD در طي متعادل سازي بار ، جبرانسازي هارمونيكي و جبرانسازي جريان نوترال
نتيجه گيري

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

يك بررسي مفصل در مورد عوامل، استانداردها و حذف جريان اضافي نوترال) نول( بيان مي شود. يك مبدل منبع ولتاژ توان نامي كاهش يافته با يك ترانس zig-zag به عنوان يك جبرانساز استاتيكي توزيع براي بهبود كيفيت توان در سيستم توزيع سه فاز چهار سيمه پيشنهاد مي شود. D-STATCOM پيشنهادي براي جبرانسازي توان راكتيو، جريان هاي هارمونيكي ، جريان نول، متعادل كردن بار و تنظيم ولتاژ در نقطه كوپلينگ مشترك بكار مي رود. ترانس zig-zag براي تامين يك مسيري براي جريان توالي صفر استفاده مي شود. عملكرد D-STATCOM با استفاده از شبيه سازي از طريق جعبه ابزارهاي Simulink و power system در نرم افزار Matlab ، اعتباربخشي مي شود.

دانلود مقاله isi مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *