خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi هموارسازی توان خروجی PV با استفاده ازسیستم خازن
دانلود مقاله isi هموارسازی توان خروجی PV با استفاده ازسیستم خازن

دانلود مقاله isi هموارسازی توان خروجی PV با استفاده ازسیستم خازن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi هموارسازی توان خروجی PV با استفاده ازسیستم خازن

عنوان انگليسي مقاله :: PV Output Power Smoothing Using Energy Capacitor System

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
14 صحفه WORD
53179

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدل سازی سیستم
سلول PV
شکل ۱ –دیاگرام شماتیک ماژولPV
شکل ۲ –مشخصه های ولت–آمپر برای سه مقدارمختلف درخشندگ
شکل ۳- مشخصه های ولت–آمپربرای سه مقدارمختلف دما
سیستمMPPT ( سیستم ردیابی نقطه حداکثر قدرت)
شکل ۴ –فلوچارت الگوریتم
مدل ECS ( Energy Capacitor Seytem)
شکل ۵ –مدل توزیع شده EDLC
شکل ۶ –بلوک دیاگرام کنترل کننده مبدل باک–بوست DC-DC
( هموارسازی ( Smoothing ) توان خروجیPV با استفاده ازECS
شکل ۷– شماتیک سیستم پیشنهاد شده
نتایج شبیه سازی
شکل ۸– ولتاژوجریان خروجی سلول PVدرگره ۱
شکل ۹– توان تزریقی درگره ۳
شکل ۱۰– ولتاژ بار درگره ۳
شکل ۱۱– سیکل کاری ماژول MPPT
شکل ۱۲– نسبت V/Iاندازه گیری شده درگره ۱
شکل ۱۳– تغییرات تابش نور
شکل ۱۴– توان تزریق به باردرگره ۳ ( بدون استفادهECS )
شکل ۱۵– ولتاژ درگره ۳
شکل ۱۶– ولتاژ و جریان PV با تغییرات نور
شکل ۱۷- توان تزریق شده به باردرگره ۳ ( شاملECS )
شکل ۱۸– ولتاژ درگره ۳ پس ازاستفاده ECS
شکل ۱۹– سیکل کاری ماژول MPPT
نتیجه
ضمیمهA

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

سیستمهای فتوولتائیک به عنوان یکی ازمنابع عمده انرژی الکتریکی درنظرگرفته شده برای دهه بعد هستند هزینه سلولهایPVدرحال کاهش است بیشتروبیشترواین کمک خواهدکرد به افزایش نفوذآن درسیستم های قدرت یکی ازمسائل اصلی سیستم هایPV وابستگی آنها به درخشندگی نورخورشید و دمای سلول می باشد. همانطوریکه در طول روز هردواین عوامل درحالت تغییرهستند،توان خروجی سلولهای PVنوسانات قابل توجهی داردکه درسیستمهای قدرت بانفوذ زیادPV ها ( سیستم هایی که درآن ازPV زیاداستفاده شده است)این نوسانات قابل قبول نخواهد بود. به منظورحل این مشکل،این مقاله پیشنهاد یک سیستم برای صاف کردن توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم انرژی خازن است. .یک مطالعه موردی برای بررسی عملکردپیکربندی پیشنهادی شبیه سازی شده است و نتایج نشان میدهدکه درآن بطورقابل توجهی توان خروجی سیستم PVصاف شده است . راهنمای دوره سلولهای فتوولتائیک سیستمMPPT سیستم انرژی خازن صاف کردن قدرت خروجی

دانلود مقاله isi هموارسازی توان خروجی PV با استفاده ازسیستم خازن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *