خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها
دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها

دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها

عنوان انگليسي مقاله :: Project management knowledge and skills for green construction: Overcoming challenges

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
37 صحفه WORD
3330

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫صلاحیت مدیر پروژه
۳٫ حوزه‌های دانش و مهارت‌های مدیر پروژه
۴٫ساختن ساختمان سبز
جدول ۱: خلاصه حوزه‌های دانش
جدول ۲: خلاصه مهارت‌ها
۵٫ چالش‌های پروژه‌های ساخت و ساز سبز
۵٫۱٫هزینه‌های بالاتر برای فعالیت‌ها و مصالح ساخت و ساز سبز
جدول ۳: چالش‌های پروژه‌های ساخت و ساز سبز
۵٫۲٫ مشکل فنی در حین روند ساخت و ساز
۵٫۳٫ خطر مربوط به اشکال مختلف قرارداد تحویل پروژه
۵٫۴٫ فرآیند طولانی تأیید فناوری‌های سبز و مواد بازیافت‌شده
۵٫۵٫ آشنا نبودن با فناوری‌های سبز
۵٫۶٫ ارتباطات وعلاقه بیشتری در میان اعضای تیم پروژه لازم است
۵٫۷٫ زمان بیشتری برای اجرای شیوه ساخت و ساز سبز در محل ساخت لازم است
۶٫ روش‌شناسی و ارائه داده‌ها
۷٫تحلیل چالش‌ها
۷٫۱ چالش‌های مربوط به برنامه‌ریزی
۷٫۲ چالش‌های مربوط به پروژه
جدول ۴: خلاصه تحلیل
۷٫۳ مشکلات مربوط به مشتری
۷٫۴ چالش‌های مربوط به گروه پروژه
۷٫۵ چالش‌های مربوط به مواد و تجهیزات
۷٫۶٫چالشهای مربوط به کار
۷٫۷ چالش‌های خارجی
۸٫تجزیه و تحلیل حوزه‌ها و مهارت‌های لازم برای مقابله با چالش‌های دانش
۸٫۱٫ حوزه های دانش و مهارت برای چالش‌های مرتبط با برنامه‌ریزی
۸٫۲٫ حوزه های دانش و مهارت برای چالش‌های مرتبط با پروژه
۸٫۳٫ حوزه‌های دانش و مهارت برای چالش‌های مربوط به مشتری
جدول ۵: خلاصه تحلیل: مدیریت حیاتی حوزه‌های دانش
جدول ۶: خلاصه تحلیل: مهارت‌های حیاتی مدیریت
۸٫۴ حوزه‌های دانش و مهارت برای چالش‌های مربوط به گروه پروژه
۸٫۵٫حوزه های دانش و مهارت برای چالش‌های مرتبط با مواد و تجهیزات
۸٫۶٫حوزه‌های دانش و مهارت برای چالش‌های مرتبط با کار
۸٫۷ حوزه‌های دانش و مهارت برای چالش‌های خارجی
۹٫حوزه‌های دانش و مهارت‌ها: پروژه‌های سنتی در برابر پروژه‌های سبز
۹٫۱٫ حوزه های دانش
۹٫۲٫ مهارت‌ها
جدول ۷:حوزه‌های مدیریت دانش: پروژه‌های سنتی و سبز
۱۰٫نتیجه‌گیری و پیشنهادات
جدول ۸: مهارت‌های مدیریتی: پروژه‌های سنتی در مقایسه با پروژه‌های سبز

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مدیر پروژه شایسته برای موفقیت پروژه ضروری است. در حالی که بسیاری از مطالعات صلاحیت مدیران پروژه را بررسی کرده‌اند، تنها چند مطالعه در زمینه ساخت و ساز سبز انجام شده است. لذا این مطالعه با هدف شناسایی چالش‌های مدیران پروژه که پروژه های ساخت و ساز سبز انجام می دهند و تعیین حوزه‌های دانش انتقادی و مهارت‌های لازم برای پاسخ به این چالش‌ها انجام شده است. این مطالعه از طریق بررسی پیشینه پژوهش، نظرسنجی و مصاحبه با مدیران پروژه، پایگاه دانشی برای مدیران پروژه ایجاد کرده تا به صورت رقابتی و مؤثر به اجرای پروژه های پایدار بپردازند.

دانلود تحقیق مقاله isi دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه برای ساخت و ساز سبز: رفع چالش‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *