خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi پخش بار احتمالاتی شامل تولید توان بادی
دانلود مقاله isi پخش بار احتمالاتی شامل تولید توان بادی

دانلود مقاله isi پخش بار احتمالاتی شامل تولید توان بادی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پخش بار احتمالاتی شامل تولید توان بادی

عنوان انگليسي مقاله :: Probabilistic Load Flow Including Wind Power Generation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
25 صحفه WORD
54025

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
فهرست نمادها
مقدمه
پخش بار احتمالاتی
پاسخ پخش بار
عملیات با PDFها
تبدیل فوریه
PDFهای بار باس
PDF توان تزریقی توسط یک توربین بادی
شکل۱٫ مقایسه‌ی بین منحنی‌های توان یک توربین بادی بر اساس مدل درجه دوم و اطلاعات سازنده.
توزیع‌های ویبول و ریلی برای PDF های سرعت باد
PDF توان تولید شده
توان تزریق شده توسط یک مزرعه‌ی بادی
توان تزریق شده توسط یک مزرعه‌ی بادی با همبستگی کم
مطالعه‌ی موردی
شکل۲٫ IEEE 14-RTS پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار DIgSILENT Power Factory.
شکل۳٫ PDF توان عبوری از خط ۲-۳ در IEEE 14-RTS.
جدول۱ بارها و تولید‌ها باس‌ها در شبکه‌ی تست IEEE 14-RTS
جدول۲ مقاومت، راکتانس و سوسپتانس خط در IEEE 14-RTS
شکل۴٫ PDF توان عبوری ۳-۴ در IEEE 14-RTS.
شکل۵٫ IEEE 96-RTS پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار DIgSILENT Power Factory.
IEEE 96-RTS
جدول۳ بارها و تولیدات باس‌ها در IEEE 96-RTS
جدول۴ پارامترهای خط سیستم IEEE 96-RTS
شکل۶٫ PDF توان عبوری از خط ۱۰۲-۱۰۶ سیستم IEEE 96-RTS
شکل۷٫ PDF توان عبوری از خط ۱۱۰-۱۱۱ در سیستم IEEE 96-RTS.
نتیجه‌گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله برای محاسبه‌ی تابع چگالی احتمال پخش بار در یک شبکه‌ی توان الکتریکی، با در نظر گرفتن حضور تولید توان بادی رویه‌ای بنا می‌شود. تابع چگالی احتمال توان تزریقی به شبکه توسط یک توربین بادی در ابتدا با استفاده از تقریب درجه دوم منحنی توان آن به دست می‌آید. با این مدل، پخش بار DC یک شبکه با در نظر گرفتن طبیعت احتمالاتی توان تزریقی یا مصرف شده توسط ژنراتورها و بارها، محاسبه می‌شود.

دانلود مقاله isi پخش بار احتمالاتی شامل تولید توان بادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *