خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک
دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

عنوان انگليسي مقاله :: Preventive maintenance and replacement scheduling for repairable and maintainable systems using dynamic programming

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
29 صحفه WORD
25696

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫ مقدمه
۲٫ بررسی مقالات
۲٫۱ بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه
۲٫۲٫ مسأله جایگزینی تجهیزات
۲٫۳٫ انگیزه‌ها ونقش این پژوهش
۳٫ پیکربندی‌های سیستم
۳٫۱ نگهداری
۳٫۲ جایگزینی
شکل ۱٫ تأثیر نگهداری دوره j بر روی جزء ROCOF
شکل ۲٫ تأثیر جایگذاری دوره j بر روی سیستم ROCOF
۳٫۳ هیچ اقدامی انجام ندادن
۳٫۴ هزینه نگهداری پیشگیرانه و فعالیت‌های جایگزینی
۳٫۴٫۱ هزینه خرابی
۳٫۴٫۲٫ هزینه نگهداری
۳٫۴٫۳٫ هزینه جایگزینی
۳٫۴٫۴ هزینه ثابت
۳٫۴٫۵ هزینه کل
۴٫ مدل‌های بهینه سازی
۴٫۱ مدل ۱- به حداقل رساندن هزینه کل در معرض محدودیت قابلیت اطمینان
۴٫۲٫ مدل ۲- به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان به موجب محدودیت بودجه
۵٫ برنامه نویسی دینامیک هیبریدی/ روش شاخه و حد
۶٫ نتایج محاسباتی
جدول ۱٫ پارامترهایی برای نمونه عددی
جدول ۲٫ برنامه نگهداری و جایگزینی که هزینه کل را به حداقل می‌رساند (قابلیت اطمینان= ۵۰٫۰۰% و هزینه $ ۱۳۷۹۷٫۱۰).
جدول ۳٫ مدل ۲٫ برنامه نگهداری و جایگزینی بهینه که قابلیت اطمینان را به حداکثر می‌رساند (بودجه= $ ۱۴۹۸۹٫۷۴و قابلیت اطمینان= ۴۹٫۹۲%).
جدول ۴٫ طول عمر مؤثر در برنامه زمانی بهینه مدل ۱
جدول ۵٫ طول عمر مؤثر قطعات در برنامه زمانی بهینه مدل ۲٫
شکل ۳٫ طول عمر ویژه قطعات در مدل ۱
شکل ۴٫ طول عمر مؤثر قطعات در مدل ۲
۷٫ نتیجه گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله مدل‌های ریاضی و یک روش راه حل برای تعیین برنامه ریزی‌های نگهداری پیشگیرانه بهینه در یک سیستم متوالی از اجزاءقابل تعمیر و نگهداری با نرخ وقوع خرابی (ROCOF) فزاینده ارائه داده‌ایم. افق برنامه ریزی نگهداری به دوره‌های گسسته و اندازه‌های مساوی تقسیم شده است که در هر دوره سه اقدام احتمالی برای هر جزء در نظر گرفته شده است (نگهداری، جایگزینی یا انجام هیچ کاری). تصمیمات بهینه برای هر جزء در هر دوره طوری بررسی شده‌اند که بتوانیم به اهداف و شرایط سیستم دست یابیم. در حالت خاص، حالت‌های به حداقل رساندن هزینه کل در معرض محدودیت برای قابلیت اطمینان سیستم و به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان سیستم در معرض محدودیت بودجه بندی برای هزینه کل مدل سازی شده‌اند. برنامه نویسی دینامیک، به عنوان یک متدلوژی بهینه سازی،همراه با روش شاخه و حد به کار رفته است و اثربخشی این روش از طریق کاربرد یک نمونه عددی نشان داده شده است. چنین روش مدل سازی برای طراحان و مهندسان تعمیر و نگهداری که با مسأله ارائه طرح‌های نگهداری پیشنهادی برای سیستم‌های مرکب اجزاء روبرو هستند بسیار مفید است.

دانلود مقاله جديد برنامه زمانی برای نگهداری پیشگیرانه و جابه جایی درسیستم‌های قابل تعمیر و نگهداری با استفاده از برنامه نویسی دینامیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *