آخرین خبرها

دانلود مقاله isi بررسی نگرش نسبت به سه مقصد آمریکای جنوبی در بازار در مسافت های طولانی نوظهور با استفاده از مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)

دانلود مقاله isi بررسی نگرش نسبت به سه مقصد آمریکای جنوبی در بازار در مسافت های طولانی نوظهور با استفاده از مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی نگرش نسبت به سه مقصد آمریکای جنوبی در بازار در مسافت های طولانی نوظهور با استفاده از مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) عنوان انگليسي مقاله :: Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE)

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تاثیر گرایش بازاریابی رابطه بر ارزش ویژه برند در بانک ها

دانلود مقاله isi تاثیر گرایش بازاریابی رابطه بر ارزش ویژه برند در بانک ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر گرایش بازاریابی رابطه بر ارزش ویژه برند در بانک ها عنوان انگليسي مقاله :: The influence of relationship marketing orientation on brand equity in banks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تأثیر تجربه برند نوآورانه بر روی ارزش ویژه برند و رضایت از برند

دانلود مقاله isi تأثیر تجربه برند نوآورانه بر روی ارزش ویژه برند و رضایت از برند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر تجربه برند نوآورانه بر روی ارزش ویژه برند و رضایت از برند عنوان انگليسي مقاله :: Innovative brand experience’s influence on brand equity and brand satisfaction

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارزش ویژه برند رستوران های زنجیره ای مبتنی بر مشتری، اعتبار برند و اعتماد به برند

دانلود مقاله isi ارزش ویژه برند رستوران های زنجیره ای مبتنی بر مشتری، اعتبار برند و اعتماد به برند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزش ویژه برند رستوران های زنجیره ای مبتنی بر مشتری، اعتبار برند و اعتماد به برند عنوان انگليسي مقاله :: Consumer-based chain restaurant brand equity brand reputation and brand trust

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi برداشت های اصالت، ارزش برند و قصد انتخاب برند: مورد رستوران های قومی

دانلود مقاله isi برداشت های اصالت، ارزش برند و قصد انتخاب برند: مورد رستوران های قومی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برداشت های اصالت، ارزش برند و قصد انتخاب برند: مورد رستوران های قومی عنوان انگليسي مقاله :: Authenticity perceptions brand equity and brand choice intention: The case of ethnic restaurants

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی اثرات مسیر دوگانه برندینگ شرکت های بزرگ بر ارزش ویژه برند

دانلود مقاله isi بررسی اثرات مسیر دوگانه برندینگ شرکت های بزرگ بر ارزش ویژه برند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی اثرات مسیر دوگانه برندینگ شرکت های بزرگ بر ارزش ویژه برند عنوان انگليسي مقاله :: Investigating the dual-route effects of corporate branding on brand equity

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi ارزیابی روش های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکان: تحقیقات کیفی

دانلود مقاله isi ارزیابی روش های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکان: تحقیقات کیفی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی روش های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکان: تحقیقات کیفی عنوان انگليسي مقاله :: Assessing managerial methods for evaluating place brand equity: A qualitative investigation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi بررسی ورود ماریوت به صنعت مهمانداری چینی: چشم انداز ارزش ویژه برند

دانلود مقاله isi بررسی ورود ماریوت به صنعت مهمانداری چینی: چشم انداز ارزش ویژه برند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی ورود ماریوت به صنعت مهمانداری چینی: چشم انداز ارزش ویژه برند عنوان انگليسي مقاله :: An examination of Marriott’s entry into the Chinese hospitality industry: A Brand Equity perspective

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مدل سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده برای برندهای هتل های چند ملیتی: هنگامی که میزبان مهمان می شود

دانلود مقاله isi مدل سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده برای برندهای هتل های چند ملیتی: هنگامی که میزبان مهمان می شود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده برای برندهای هتل های چند ملیتی: هنگامی که میزبان مهمان می شود عنوان انگليسي مقاله :: Modeling consumer-based brand equity for multinational hotel brands – When hosts become guests

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل ساختاری از ارزش ویژه برند بندر با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل ساختاری از ارزش ویژه برند بندر با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجزیه و تحلیل ساختاری از ارزش ویژه برند بندر با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری عنوان انگليسي مقاله :: Structural Analysis of Port Brand Equity Using Structural Equation Modeling1

ادامه مطلب مقاله ::