آخرین خبرها

دانلود مقاله isi تنظیم پارامتر با سیستم رتبه شطرنج (CRS-تنظیم) برای الگوریتم های فوق ابتکاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تنظیم پارامتر با سیستم رتبه شطرنج (CRS-تنظیم) برای الگوریتم های فوق ابتکاری عنوان انگليسي مقاله :: Parameter tuning with Chess Rating System (CRS-Tuning) for meta-heuristic algorithms

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi حل مشکل محل مسیریابی capacitated پویا با خواسته فازی توسط الگوریتم ابتکاری ترکیبی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حل مشکل محل مسیریابی capacitated پویا با خواسته فازی توسط الگوریتم ابتکاری ترکیبی عنوان انگليسي مقاله :: Solving the dynamic capacitated location-routing problem with fuzzy demands by hybrid heuristic algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi الگوریتم های اکتشافی کارآمد برای حداکثر ابزار مشکلات قیمت گذاری محصول

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم های اکتشافی کارآمد برای حداکثر ابزار مشکلات قیمت گذاری محصول عنوان انگليسي مقاله :: Efficient heuristic algorithms for maximum utility product pricing problems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi سفارش بهینه و تصمیمات قیمت گذاری برای روزنامه فروش هدف گرا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سفارش بهینه و تصمیمات قیمت گذاری برای روزنامه فروش هدف گرا عنوان انگليسي مقاله :: Optimal ordering and pricing decisions for a target oriented newsvendor

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مکانیزمی برای قیمت گذاری و تخصیص منابع در شبکه های نقطه به نقطه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مکانیزمی برای قیمت گذاری و تخصیص منابع در شبکه های نقطه به نقطه عنوان انگليسي مقاله :: A mechanism for pricing and resource allocation in peer-to-peer networks

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi آیا نوسانات مهم است؟ انتظارات بازگشت قیمت و تنوع در یک آزمایش قیمت گذاری دارایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا نوسانات مهم است؟ انتظارات بازگشت قیمت و تنوع در یک آزمایش قیمت گذاری دارایی عنوان انگليسي مقاله :: Does volatility matter? Expectations of price return and variability in an asset pricing experiment

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi هماهنگی قیمت گذاری و تصمیمات موجودی در زنجیره تامین چند سطحی : رویکرد تئوری بازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi هماهنگی قیمت گذاری و تصمیمات موجودی در زنجیره تامین چند سطحی : رویکرد تئوری بازی عنوان انگليسي مقاله :: Coordinating pricing and inventory decisions in a multi-level supply chain: A game-theoretic approach

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi مقابله با بازگشت باربری های منطقه ای : قیمت گذاری و تمایز محصول در بازاریابی شرکت هواپیمایی مدرن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مقابله با بازگشت باربری های منطقه ای : قیمت گذاری و تمایز محصول در بازاریابی شرکت هواپیمایی مدرن عنوان انگليسي مقاله :: Legacy carriers fight back: Pricing and product differentiation in modern airline marketing

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi روش اکتشافی برای مشکل قیمت گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روش اکتشافی برای مشکل قیمت گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین عنوان انگليسي مقاله :: A heuristic method for the inventory routing and pricing problem in a supply chain

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi تصمیمات قیمت گذاری در تنظیم چند معیاره برای تجهیزات بهبود محصول

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تصمیمات قیمت گذاری در تنظیم چند معیاره برای تجهیزات بهبود محصول عنوان انگليسي مقاله :: Pricing decisions in a multi-criteria setting for product recovery facilities

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi عدم تقارن اطلاعاتی استراتژی قیمت گذاری و عملکرد شرکت در زنجیره تامین تولید کننده خرده فروش چند کاناله

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عدم تقارن اطلاعاتی استراتژی قیمت گذاری و عملکرد شرکت در زنجیره تامین تولید کننده خرده فروش چند کاناله عنوان انگليسي مقاله :: Information asymmetry pricing strategy and firm’s performance in the retailer- multi-channel manufacturer supply chain

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله isi نیمه تاریک نوآوری مالی : مطالعه موردی از قیمت گذاری یک محصول مالی خرده فروشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نیمه تاریک نوآوری مالی : مطالعه موردی از قیمت گذاری یک محصول مالی خرده فروشی عنوان انگليسي مقاله :: The dark side of financial innovation: A case study of the pricing of a retail financial product

ادامه مطلب مقاله ::