آخرین خبرها

دانلود مقاله جديد مهندسی اعتبار و امنیت سیستم تحلیل حساسیت و قدرت حل مسئله چند معیاری با کاربرد فن‌های قانون محقق انگیزه مضاعف معیارهای تصمیم‌گیری قانون فراگیران

دانلود مقاله جديد مهندسی اعتبار و امنیت سیستم تحلیل حساسیت و قدرت حل مسئله چند معیاری با کاربرد فن‌های قانون محقق انگیزه مضاعف معیارهای تصمیم‌گیری قانون فراگیران

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد مهندسی اعتبار و امنیت سیستم تحلیل حساسیت و قدرت حل مسئله چند معیاری با کاربرد فن‌های قانون محقق انگیزه مضاعف معیارهای تصمیم‌گیری قانون فراگیران عنوان انگليسي مقاله :: Robustness and sensitivity analysis in multiple criteria decision problems using rule learner techniques

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد طرح‌ریزی سیاست‌های بازرسی و نگه‌داری ساختاری از طریق برنامه‌ریزی پویا و فرآیندهای مارکوف – بخش ۱: نظریه

دانلود مقاله جديد طرح‌ریزی سیاست‌های بازرسی و نگه‌داری ساختاری از طریق برنامه‌ریزی پویا و فرآیندهای مارکوف – بخش ۱: نظریه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد طرح‌ریزی سیاست‌های بازرسی و نگه‌داری ساختاری از طریق برنامه‌ریزی پویا و فرآیندهای مارکوف – بخش ۱: نظریه عنوان انگليسي مقاله :: Planning structural inspection and maintenance policies via dynamic programming and Markov processes. Part I: Theory

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد برنامه ریزی سیاست های بازرسی و تعمیر و نگهداری سازه ای از طریق برنامه ریزی پویا و فرایندهای مارکوف. بخش II: اجرای POMDP

دانلود مقاله جديد برنامه ریزی سیاست های بازرسی و تعمیر و نگهداری سازه ای از طریق برنامه ریزی پویا و فرایندهای مارکوف. بخش II: اجرای POMDP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد برنامه ریزی سیاست های بازرسی و تعمیر و نگهداری سازه ای از طریق برنامه ریزی پویا و فرایندهای مارکوف. بخش II: اجرای POMDP عنوان انگليسي مقاله :: Planning structural inspection and maintenance policies via dynamic programming and Markov processes. Part II: POMDP implementation

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی برای اعداد فازی ذوزنقه ای با ارزش بازه ای

دانلود مقاله جديد تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی برای اعداد فازی ذوزنقه ای با ارزش بازه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی برای اعداد فازی ذوزنقه ای با ارزش بازه ای عنوان انگليسي مقاله :: Sensitivity analysis in interval-valued trapezoidal fuzzy number linear programming problems

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد حل دستگاه‌های چندجمله‌ای با استفاده از حساب ابرصفحه‌ای و برنامه‌ریزی خطی

دانلود مقاله جديد حل دستگاه‌های چندجمله‌ای با استفاده از حساب ابرصفحه‌ای و برنامه‌ریزی خطی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد حل دستگاه‌های چندجمله‌ای با استفاده از حساب ابرصفحه‌ای و برنامه‌ریزی خطی عنوان انگليسي مقاله :: Solving multivariate polynomial systems using hyperplane arithmetic and linear programming

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد بهینه سازی برنامه ریزی خطی چند مرحله ای برای زمانبندی پمپاژ آب

دانلود مقاله جديد بهینه سازی برنامه ریزی خطی چند مرحله ای برای زمانبندی پمپاژ آب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد بهینه سازی برنامه ریزی خطی چند مرحله ای برای زمانبندی پمپاژ آب عنوان انگليسي مقاله :: Multi-stage Linear Programming Optimization for Pump Scheduling

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی

دانلود مقاله جديد روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی - فازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی عنوان انگليسي مقاله :: An effective parallel approach for genetic-fuzzy data mining

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد ارتباط بین سطح وابستگی در روابط عاطفی، تعهد احساسی و تعهد مداوم در قبال سازمان: تحقیق میدانی

دانلود مقاله جديد ارتباط بین سطح وابستگی در روابط عاطفی، تعهد احساسی و تعهد مداوم در قبال سازمان: تحقیق میدانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد ارتباط بین سطح وابستگی در روابط عاطفی، تعهد احساسی و تعهد مداوم در قبال سازمان: تحقیق میدانی عنوان انگليسي مقاله :: The Relationship between the Level of Attachment in Romantic Relations, Affective Commitment and Continuance Commitment towards Organization: A Field Research

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جديد توسعه نظام تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله جديد توسعه نظام تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جديد توسعه نظام تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک عنوان انگليسي مقاله :: Development of a decision support system based on neural networks and a genetic algorithm

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید مدل‌های رگرسیون چندخطی برای پیش‌بینیِ مصرف انرژیِ سالانه‌ی یک ساختمانِ اداری با شکل‌های متفاوت

دانلود مقاله جدید مدل‌های رگرسیون چندخطی برای پیش‌بینیِ مصرف انرژیِ سالانه‌ی یک ساختمانِ اداری با شکل‌های متفاوت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید مدل‌های رگرسیون چندخطی برای پیش‌بینیِ مصرف انرژیِ سالانه‌ی یک ساختمانِ اداری با شکل‌های متفاوت عنوان انگليسي مقاله :: Multi-linear Regression Models to Predict the Annual Energy Consumption of an Office Building with Different Shapes jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: کد مقاله ISI :: ۸ صحفه PDF ۱۱ صحفه WORD ۴۶۶۳۳ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلماتِ کلیدی ۱٫ مقدمه شکل ۱٫ متغیرهایی که بر عملکردِ انرژیِ ساختمان مؤثر هستند. ۲٫ روش‌شناسی ۳٫ نتایج و بحث ۳-۱٫ مدل‌ها و دقتِ ‌رگرسیون جدول ۱٫ ضرایبِ رگرسیون ?????? و دقتِ مدل در بیلینگز جدول wholesale nba jerseys ۲٫ضرایبِ رگرسیون و دقتِ مدل در سن خوزه شکل ۲٫ نمونه نقاطِ باقی‌مانده ۳-۲٫ اعتبار سنجیِ مدل‌های رگرسیون شکل ۳٫ اعتبارسنجی مدل رگرسیون برای هفت شکل ساختمان های …

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید ضرایب تأثیر: تأثیرگذار بر حرفه‌ها، خلاقیت و آزادی علمی

دانلود مقاله جدید ضرایب تأثیر: تأثیرگذار بر حرفه‌ها، خلاقیت و آزادی علمی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید ضرایب تأثیر: تأثیرگذار بر حرفه‌ها، خلاقیت و آزادی علمی عنوان انگليسي مقاله :: Impact factors: Influencing careers, creativity and academic freedom jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: کد مقاله ISI :: ۳ صحفه PDF ۶ صحفه WORD ۴۰۷۳۱ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلمات کلیدی ترجمه چکيده مقاله ISI :: ترجمه چکيده مقاله ISI :: مباحث مقاله‌ی اصلی با عنوان «اگر می‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید: پیامدهای ناخواسته‌ی ضریب تأثیر» موجب نگارش بحث حاضر شد. این مقاله‌ی کوتاه тестах تأکید می‌کند که بسیاری از مؤسسات علمی در سرتاسر دنیا بیش از اندازه wholesale MLB jerseys به ضرایب تأثیر (IF) در goes نقش ?? شاخص کیفیت و تأثیر تحقیق متکی هستند. ?????? استدلال مقاله‌ی حاضر این است cheap MLB jerseys که سایر شاخص‌های …

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت

دانلود مقاله جدید یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای کانال بازاریابی یک شرکت عنوان انگليسي مقاله :: A Data Mining Based Approach to a Firm’s Marketing Channel jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: wholesale jerseys کد مقاله ISI :: ۸ صحفه PDF ۱۲ صحفه WORD ۴۶۰۵۱ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلمات کلیدی ۱٫ مقدمه شکل ۱٫ فرایند CRISP-DM ۲٫ شبکه های کوهونن شکل ۲٫ توپولوژی از یک SOM ساده ۳٫ کاربرد ۳٫۱ درک داده ها شکل ۳٫ نمودار وب وضعیت تحصیلی و انتظارات از view تولید کننده شکل ۴٫ نمودار وب وضعیت تحصیلی و ارتباط با تولید کننده ۳٫۲ ACMA فاز آماده سازی داده ها جدول ۱٫ خوشه های SOM ۳٫۳ cheap jerseys القا درخت تصمیم جدول ۲٫ دقت مدل ۴٫ نتایج ترجمه چکيده …

ادامه مطلب مقاله ::

دانلود مقاله جدید از داده‌کاوی تا استخراج دانش: برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند

دانلود مقاله جدید از داده‌کاوی تا استخراج دانش: برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله جدید از داده‌کاوی تا استخراج دانش: برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند عنوان انگليسي مقاله :: From data mining to knowledge mining: Application to intelligent agents jQuery(document).ready(function($){ jQuery(“ul.tabs-nav”).tabs(“> .pane”); }); تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI :: تعداد صفحه مقاله فارسي ISI :: کد مقاله ISI :: ۱۰ صحفه PDF ۳۲ صحفه WORD ۴۶۰۴۳ فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi :: چکیده کلمات کلیدی ۱٫ مقدمه ۲٫ مروری بر داده‌کاوی ۲٫۱ دسته‌بندی نظارتی ۲٫۲٫ تکنیک خوشه‌بندی داده ۳٫ کارهای مرتبط ۴٫ بازنمایی قوانین استنتاجی شکل ۱٫ بازنمایی دانش ۵٫ مقدمات ریاضی استخراج قوانین استنتاجی ۵٫۱ معیار شباهت ۵٫۱٫۱ تحلیل و اثبات ۵٫۲٫ محاسبه مرکز ثقل جدول ۱٫ جدول فاصله‌ها ۶٫ وظایف استخراج قوانین استنتاج ۶٫۱٫ خوشه‌بندی قوانین استنتاجی جدول ۲٫ جدول فاصله‌ها ۶٫۲ دسته‌بندی قوانین استنتاج جدول ۳٫ جدول فاصله‌ها ۷٫ عامل هوشمند کاوشگر ۷٫۱ معماری عامل هوشمند کاوشگر …

ادامه مطلب مقاله ::