خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات
دانلود مقاله isi کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات

دانلود مقاله isi کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات

عنوان انگليسي مقاله :: Optimized Control of DFIG-Based Wind Generation Using Sensitivity Analysis and Particle Swarm Optimization

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
33 صحفه WORD
53169

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدل سیستم قدرت
شکل۱٫ دیاگرام تک‌خطی سیستم قدرتی که شامل یک مزرعه بادی نوع DFIG است.
شکل۲٫ دیاگرام طرحوار سیستم توربین بادی DFIG
مدل سیستم توربین بادی DFIG
مدل ژنراتور
مدل زنجیره درایو
مدل خازن لینک DC
مدل کنترل‌کننده سمت روتور
شکل۳٫ دیاگرام طرحوار کنترل‌کننده سمت روتور
شکل۴٫ دیاگرام طرحوار کنترل‌کننده سمت شبکه
شکل۵٫ دیاگرام طرحوار کنترل گام
مدل کنترل‌کننده سمت شبکه
مدل کنترل‌کننده گام
تحلیل حساسیت مسیر حرکت
تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت پارامترهای کنترلی DFIG
تحلیل حساسیت مسیر حرکت پارامترهای کنترلی DFIG
شکل۶٫ توان اکتیو توربین بادی نوع DFIG
جدول۱:حساسیت هر یک از پارامترهای کنترلی
جدول۲:دسته‌بندی حساسیت پارامترهای کنترلی
جدول۳:تحلیل ضرایب مقدارویژه و مشارکت
جدول ۴:حساسیت‌های مقادیر ویژه پارامترهای کنترلی هر مقدار ویژه
جدول ۵:دسته‌بندی حساسیت پارامترهای کنترلی
جدول۶:پارامترهای کنترلی با و بدون بهینه‌سازی
جدول۷:تحلیل مقدار ویژه با گزینه اول
جدول۸:تحلیل مقدار ویژه با گزینه دوم
جدول۹:تحلیل مقدار ویژه با گزینه سوم
مطالعات شبیه‌سازی رایانه‌ای
جدول ۱۰:تحلیل پیچیدگی محاسباتی
شکل۷٫ توان اکتیو توربین بادی DFIG تحت اغتشاش کوچک
شکل۸٫ توان راکتیو توربین بادی DFIG تحت اغتشاش کوچک
شکل۹٫ ولتاژ لینک dc تحت اغتشاش کوچک
سیستم قدرت SMIB با اغتشاش بزرگ
شکل۱۰٫ توان اکتیو توربین بادی DFIG تحت اغتشاش بزرگ
شکل۱۱٫ توان راکتیو توربین بادی DFIG تحت اغتشاش بزرگ
شکل۱۲٫ ولتاژ لینک dc تحت اغتشاش بزرگ
سیستم قدرت چندماشینه
شکل۱۳٫ دیاگرام طرحوار سیستم قدرت چندماشینه همراه با DFIG
شکل۱۴٫ توان اکتیو توربین بادی DFIG در سیستم قدرت چندماشینه
شکل۱۵٫ ولتاژ توربین بادی DFIG در سیستم قدرت چندماشینه
شکل۱۶٫ ولتاژ لینک dc در سیستم قدرت چندماشینه
شکل۱۷٫ ولتاژ G3 در سیستم قدرت چندماشینه
نتیجه‌گیری و کار آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

کنترل بهینه مزارع بادی مقیاس وسیع یک موضوع مهم برای توسعه سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و اتصال آن ها به شبکه قدرت جهت تامین برق قابل اطمینان، ایمن و کارا می‌باشد. در بین فناوری‌های ارائه شده در این زمینه، نتایج تحقیقاتی اخیر که از هر دو جامعه توان و انرژی و جامعه هوش محاسباتی (CI) بدست آمده است نشان می‌دهد که تحقیقات هوش محاسباتی نوآوری‌های فنی اساسی را برای این مساله چالش برانگیز ارائه می‌دهد. در این مقاله، ما یک روش تحلیل حساسیت مبتنی بر اطلاعات مسیر حرکت و حوزه فرکانس در ترکیب با الگوریتم تکاملی ارائه می‌دهیم تا کنترل بهینه توان بادی مبتنی بر ژنراتورهای القائی تغذیه دوگانه (DFIG) حاصل شود. به جای بهینه‌سازی کل پارامترهای کنترلی، ایده کلیدی ما استفاده از تحلیل حساسیت برای شناسائی پارامترهای مهم، پارامترهای کنترلی غالب متحد (UDCP)، است تا پیچیدگی بهینه‌سازی کاهش یابد. بر اساس چنین پارامترهای انتخاب شده، ما از الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات(PSO) استفاده می‌کنیم تا مقادیر بهینه برای دستیابی به هدف کنترلی را بیابیم. تحلیل شبیه‌سازی و مطالعات مقایسه‌ای نشان دهنده کارائی روش ما است.

دانلود مقاله isi کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *