خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک
دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عنوان انگليسي مقاله :: Optimization of a New Type of Hysteresis Motor Using Genetic Algorithm

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
4 صحفه PDF
11 صحفه WORD
53929

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
شکل ۱٫ ساختار موتور هیسترزیس دو صفحه‌ای بدون هسته.
مدلسازی و تحلیل
قوانین طراحی
شکل ۲٫ مدار معادل موتور هیسترزیس دوصفحه‌ای بدون هسته.
پارامترهای ورودی طراحی
پارامترهای خروجی طراحی
قیود طراحی
الگوریتم ژنتیک
جمعیت اولیه
تابع هدف
تابع سازگاری
ترکیب و جهش
پیاده‌سازی طراحی بهینه
جدول ۳٫ مشخصات طراحی بهینه
شکل ۳٫ تجهیزات میز تست
جدول ۴٫ مقایسۀ نتایج تئوری و تجربی
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

موتورهای هیسترزیس موتورهای سنکرون خود- راه‌انداز هستند که از مزیت مشخصات هیسترزیس مواد مغناطیسی بهره‌مند‌اند. ساختار مقاوم، مشخصات هموار گشتاور- سرعت، عملکرد نرم و جریان راه‌اندازی پایین و ثابت از ویژگی‌های برجستۀ چنین موتورهایی به شمار می‌آیند. با این حال، راندمان پایین و ضریب توان کم از جمله معایب موتورهای هیسترزیس متداول هستند. اخیراً، موتور هیسترزیس بدون هستۀ دوصفحه‌ای (CDDHM) با هدف ارتقاء راندمان موتورهای هیسترزیس معرفی شدند. تاکنون، الگوریتم طراحی و آثار پارامترهای طراحی روی علکرد CDDHM به طور کامل بررسی نشده است. الگوریتم‌های بهینه‌سازی مرسوم به طور معمول برای حل مسائل خطی به کار گرفته می‌شوند و برای بهینه‌سازی طراحی یک ماشین هیسترزیس با یک مدل پیچیده، غیرخطی و چندمقداره به راحتی به کار نمی‌روند. این مشکلات عمدتاً به دلیل این حقیقت است که گشتاور خروجی یک موتور هیسترزیس هموار به طور تناسبی با مساحت حلقه‌های هیسترزیس بر روی حجم صفحات روتور مرتبط است. این مقاله یک الگوریتم طراحی اولیه را ارائه کرده و سپس کاربرد یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با همۀ جزئیات مربوط به حل موفقیت‌آمیز مسالۀ بهینه‌سازی با حداکثر راندمان یک CDDHM را توصیف می‌کند. توان خروجی و راندمان بدست آمده از تئوری با مقادیر اندازه‌گیری انطباق خوبی دارند.

دانلود تحقیق مقاله isi بهینه‌سازی نوع جدیدی از موتور هیسترزیس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *