خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه
دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه

دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه

عنوان انگليسي مقاله :: Nominal exchange rate flexibility and real exchange rate adjustment: New evidence from dual exchange rates in developing countries

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
20 صحفه PDF
29 صحفه WORD
7456

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژگان
۱٫مقدّمه
۲٫روش‌شناسیِ تجربی
۳٫تحلیل مقدّماتیِ اضافه ارزش بازار موازی
جدول ۱
جدول ۲
جدول ۳
۴٫سرعتهای تعدیل نرخ‌های واقعیِ رسمی و موازی
۱٫۴ مقایسۀ میان‌دوره‌ایِ سرعتهای تعدیل در کشورها
جدول ۴
جدول ۵
۲٫۴ انحرافات از تخمینهای مورد توافق
۳٫۴ عدم قطعیّت افزایش‌یافته در سنجش سرعت تعدیل
جدول ۶
۵٫تحلیل بعدی از دگرگونیِ میان‌کشوری در سرعت تعدیل
جدول ۷
جدول ۸
۶٫ملاحظات پایانی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این تحقیق براساس داده‌های [بدست آمده از] نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه ، بررسی می‌کند که آیا انعطاف‌پذیریِ بیشتر نرخ اسمیِ ارز به تعدیل نرخ واقعیِ ارز کمک می‌کند یا خیر. بویژه، ما تحلیل می‌کنیم که آیا انعطاف‌پذیریِ بیشتر نرخ موازیِ بازار موجب تعدیل سریع‌تر نرخ واقعیِ ارز نسبت به نرخ رسمیِ کم‌انعطاف‌تر می‌شود یا خیر. تخمین‌های نیمه‌عمری از سرعتهای تعدیل[نرخ ارز] از تحلیل کسریِ سری‌های زمانی حاصل می‌شوند. ما مدرک سیستماتیکی دالّ بر اینکه انعطاف‌پذیریِ بزرگتر نرخ ارز می‌تواند به تعدیل تندتر یا کندتر نرخ ارز بینجامد نمی‌یابیم، اگرچه در تخمین‌های سرعت [تعدیل نرخ ارز] عدم تجانس میان‌کشوریِذاتی وجود دارد. بسیاری از کشورهای درحال توسعه، همراه با نرخ‌های رسمیِ تثبیت‌شده نسبت به دلار، از بازارهای ارزیِ موازی بعنوان کانال غیرمستقیم برای آسان‌سازیِ تعدیل نرخ واقعیِ ارز استفاده می‌کنند.اگرچه شواهد [ما] دالّ بر این مطلب هستند که این بازارهای موازی اغلب در امر سرعت‌بخشیدن به تعدیل نرخ واقعیِ ارز با شکست مواجه می‌شوند.

دانلود تحقيق مقاله انعطاف‌پذیریِ نرخ اسمیِ ارز و تعدیل نرخ ارز: شواهد جدیدی از نرخ‌های دوگانه‌ی ارزی در کشورهای درحال توسعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *