خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله سهامداران بزرگ متعدد و ارزش شرکت
دانلود تحقيق مقاله سهامداران بزرگ متعدد و ارزش شرکت

دانلود تحقيق مقاله سهامداران بزرگ متعدد و ارزش شرکت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله سهامداران بزرگ متعدد و ارزش شرکت

عنوان انگليسي مقاله :: Multiple large shareholders and firm value

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
22 صحفه PDF
32 صحفه WORD
23107

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫سهامداران بلوکی متعدد و ارزش شرکت: مدلی ساده
۳٫داده ها
۱٫۳٫ نمونه
۲٫۳٫ توصیف متغیر
۳٫۳٫ آمار توصیفی
۴٫نتایج رگرسیون
۱٫۴٫ آزمون فرضیه های ۱ و ۲
۲٫۴٫ آزمون فرضیه ی ۳
۵٫استواری
۶٫نتیجه گیری
جدول ۱ .خلاصه ی آمار و توزیع مالکیت و کنترل
جدول ۲ .آمار توصیفی: سهامداران بلوکی و Qهای توبین میانه
جدول ۳ .رگرسیون های مربوط به رابطه ی بین ارزش شرکت و قابلیت رقابت کنترل
جدول ۴ .رگرسیون های رابطه ی بین ارزش شرکت و قابلیت رقابت کنترل، با نوع سهامدار
جدول ۵ .رگرسیون های رابطه ی بین بازده دارایی ها و سنجه های قابلیت رقابت کنترل

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به بررسی آثار داشتن سهامداران بزرگ متعدد بر ارزش شرکت ها می پردازد. با استفاده از داده های شرکت های فهرست شده ی فنلاندی، هم راستا با مدل خود، نشان می دهیم که توزیع یکسان تر آرا در بین سهامداران بلوکی تأثیری مثبتی بر ارزش شرکت می گذارد. شدت این نتیجه به ویژه در شرکت هایی که به صورت خانوادگی کنترل می شوند حاکی از آن است که در صورتی که خانواده ها (که عموماً حضور مدیریتی داشته یا عضو هیئت مدیره هستند) مورد نظارت سهامدار بلوکی قوی دیگری نباشند بیشتر مستعد استخراج منافع شخصی هستند. همچنین نشان می دهیم که رابطه ی بین سهامداران بلوکی متعدد و ارزش شرکت به صورت معناداری تحت تأثیر هویت این سهامداران بلوکی قرار دارد.

دانلود تحقيق مقاله سهامداران بزرگ متعدد و ارزش شرکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *