خانه / مطالعات اسلامی / تحقیقات اسلامی / دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش
دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش

دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش

عنوان انگليسي مقاله :: Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
18 صحفه WORD
1282

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
توسعه فرضیه
دانش
قیمت گذاری
روش تحقیق
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مطالعه در تعیین عواملی است که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند . جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام میشود . در مجموع ، ۲۲۰ پرسشنامه توزیع شد و ۱۹۸ پرسشنامه برگردادنده شد (نسبت بازگشت ۹۰٪). تجزیه و تحلیل ها با استفاده از روش سلسله مراتب رگرسیون انجام شد. نتایج استنباطی تجزیه و تحلیل نشان داد که «نگرش» اثر قابل توجهی دارد . «نفوذ اجتماعی» در مراحل اولیه بررسی بسیار مهم است، اما در مرحله بعد همانند «قیمت گذاری» و «دانش» از بین میرود . هر دو متغیرها به عنوان اعتدال در نظر گرفته می شوند که نمی توانند رابطه بین نگرش ها و تأثیرات اجتماعی را با هدف کاربرد بانک های اسلامی بیان کنند .

دانلود تحقیق مقاله isi رفتار جامعه مسلمانان در اصول اخلاقی بانک اسلامی : نقش اعتدال قیمت گذاری و دانش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *