خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه
دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه

دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه

عنوان انگليسي مقاله :: Modelling the world oil market: Assessment of a quarterly econometric model

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
35 صحفه WORD
19596

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫ساختار کلی مدل
۲٫۱٫تقاضای نفت
۲٫۲٫تأمین نفت
۲٫۱٫ تأمین OPEC
۲٫۲٫تأمین غیر OPEC
۲٫۳٫قیمت نفت
۳٫تخمین مدل نفت
۳٫۱٫ تقاضا
جدول ۱٫ نتایج تخمین‌های تقاضای نفت
۳٫۲٫تأمین
جدول a2. نتایج برای معادله‌ی (۲)
جدول b2. نتایج برای معادله‌ی (‘۲)
۳٫۳٫قیمت‌ها
جدول ۳٫ تخمین‌های مربوط به معادله‌ی قیمت
۴٫ارزیابی ویژگی‌های مدل
۴٫۱٫ پیش‌بینی عملکرد مدل
۴٫۲٫اثر شوک قیمت نفتی
شکل ۲٫ قیمت نفت $/b : نگاشت‌های مدل و واقعی
جدول ۴٫ محاسبه‌های موجود در عملکرد پیشگویی ساده‌ی عملکرد برای قیمت نفت (خطاهای مربع میانگین ریشه در درصد مقدار مبنا)
۴٫۳٫تغییر در ظرفیت OPEC
شکل ۳٫ اثر ۵۰% افزایش قیمت نفت (بیرونی) (درصد انحراف از خط مبنا).
شکل ۴٫ اثر ۵۰% افزایش در قیمت نفت (بیرونی(درصد انحراف از خط مبنا).
شکل ۵٫ اثر ۵% افزایش در ظرفیت OPEC با تولید بدون تأثیر و فوری OPEC (درصد انحراف از خط مبنا)
۴٫۴٫شوک ذخایرOECD
۴٫۵٫رفتار متغیر OPEC
شکل ۶٫ اثر کاهش ۱۰% در موجودی‌های نفتی (درصد انحراف از خط مبنا).
شکل ۷٫ اثر تغییر در رفتار OPEC با تولید ۹۵% ظرفیت آن (درصد انحراف از خط مبنا).
۵٫نتیجه‌گیری
ضمیمه‌ی A. ضمیمه‌ی آماری
ضمیمه‌ی B. نتایج معادله‌ی تقاضای نفت
جدول ۵٫ تست‌های ریشه‌ی واحد
جدول ۶a. نتایج اقتصادسنجی
جدول ۶b. نتایج اقتصادسنجی با قیمت‌های نفتی شامل مالیات

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به توصیف یک مدل اقتصادسنجی ساختاری از بازار جهانی نفت می‌پردازد که می‌توان از آن برای تحلیل پیشرفت‌های بازار نفت و ریسک‌های آن استفاده کرد. تقاضای نفت به فعالیت اقتصادی داخلی و قیمت واقعی نفت وابسته است. تأمین نفت برای تولید‌کنندگان غیر اوپک وابسته رفتارهای رقابتی بر اساس شرایط سازمانی و زمین‌شناسی محدودشده است. قیمت‌های نفت بر اساس یک «قانون قیمت‌« تعیین می‌شوند که شامل شرایط بازار و رفتارهاOPEC است. شبیه‌سازی‌های سیاست‌گذاری نشان می‌دهند که تقاضای نفت و تأمین غیرOPEC نسبت به تغییرات قیمت انعطاف‌پذیر نیستند، درحالی‌که تصمیم‌های OPEC در رابطه با استفاده از ظرفیت و سهمیه تأثیر فوری و قابل‌توجهی بر قیمت‌های نفت داشته‌اند.

دانلود تحقيق مقاله مدل‌سازی بازار نفت جهانی: ارزیابی مدل اقتصادسنجی سه ‌ماهه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *