خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله زبان و تجارت خارجی
دانلود تحقيق مقاله زبان و تجارت خارجی

دانلود تحقيق مقاله زبان و تجارت خارجی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله زبان و تجارت خارجی

عنوان انگليسي مقاله :: Language and foreign trade

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
33 صحفه PDF
54 صحفه WORD
23635

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
تاثیرات زبانی و اندازه گیری آنها
مبحث کلی
مجموعه ­ها
جدول ۲ : ماتریس همبستگی
مدل جاذبه
مشخصات نظری
مشکل برآورد
فرم برآورد
نتایج مربوط به زبان مشترک
جدول ۳ : زبان مشترک
متغیر وابسته در رگرسیون: لوگ تجارت دوجانبه
جدول: ۴ زبان مشترک
متغیر وابسته در رگرسیون: لوگ نسبت تجارت دوجانبه به تولیدات ناخالص داخلی
سواد و تنوع زبانی
جدول۶ : سواد و تنوع زبانی
آثار شبکه ­ای
جدول ۷ : آثار شبکه­ ای

متغیر وابسته در رگرسیون: لوگ تحارت دو جانبه
بحث و نتیجه گیری
جدول A1 : داده‌های زبان
جدول A2: آثار ثابت کشور(از جدول ۵، خطوط ۳،۲،۱)

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با این که زبان نقش مهمی را در مدل جاذبه ایفا می نماید، توجه چندانی به کانال هایی که از طریق آن، زبانی مشترک، تجارتی دو جانبه را ارتقا می بخشد صورت نگرفته است. با در نظر گرفتن این نکته که آیا سهولت ارتباط از طریق ترجمه یا توانایی برقراری ارتباط به طور مستقیم تجارت را تسهیل می نماید، پژوهش حاضر، مجموعه هایی جداگانه را برای زبانی مشترک پیشنهاد می کند. مجموعه های مربوط به ارتباطات مستقیم، در توضیح تجارت دو جانبه بسیار مهم تر است، اما مجموعه های دیگری که بر اساس ترجمه هستند نیز، سهمی مجزا و چشمگیر در این امر دارند. هر دو معیار سنجش مربوط به زبانی مشترک عملکردی بهتر از معیار معمول مورد استفاده دارند که خود به طور ضمنی به ترجمه مربوط می شود، در حالی که ترکیبی از دو معیار، به مراتب بهتر خواهد بود. علاوه بر این، این مقاله آثار زبانی خاص دو کشور بر تجارت: سواد آموزی و تنوع زبانی در داخل کشور را مورد بررسی قرار می دهد. هر دو این تأثیرات، تجارت خارجی را نسبت به تجارت داخلی ترویج می دهند. در نهایت، مقاله ی حاضر به بررسی نقش جداگانه زبان انگلیسی و آثار شبکه ای می پردازد.

دانلود تحقيق مقاله زبان و تجارت خارجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *