خانه / معماری و شهرسازی / مدیریت پروژه و ساخت / دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم
دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم

دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم

عنوان انگليسي مقاله :: Knowledge entrainment and project management: The case of large-scale transformation projects

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
28 صحفه WORD
3286

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
گزاره های اولیه و متغیرها
پایه های نظری مدل
LST و مدیریت تغییرات
موفقیت فرآیندهای تغییر و مدیریت پروژه ها
مدیریت پروژه و یکپارچه سازی دانش
یکپارچه سازی دانش و اهمیت هماهنگ سازی دانش
جمع بندی از مدل
مدیریت کردن یک پروژه LST: تفسیر یکپارچه سازی دانش
نتیجه گیری از بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شمار رو به افزایش فرآیندهای تغییر و طرح های اولیه سازمان دهی شده و به عنوان پروژه هایی به کار گرفته می شوند، اغلب از طریق شکل گیری «پروژه های تحول عظیم» (LST)، دربردارنده شمار عظیمی از متخصصان، دانشکده ها، مشارکت کنندگان، کارهای توسعه ای و دانش بنیان. پایه ریزی نظری که از انتخاب مدیریت تغییر به عنوان پروژه پشتیبانی می کند و در عمل، نقش مدیریت پروژه که در کمال شگفتی در متون معاصر توجه بسیار کمی به آن شده است. در این مقاله ما مدلی را ارائه می دهیم که موفقیت طرح های تغییر بوسیله کیفیت مدیریت پروژه توضیح داده شده است که در جای خود بوسیله کیفیت یکپارچه سازی دانش تعیین گردیده است. خطوط کلی این مدل، یکپارچه سازی دانش را به عنوان فرآیندی که بوسیله دورنما و سرعت تغییر لازم است معین می سازد که معمولا درنتیجه مشکل همزمان سازی فعالیت ها درون پروژه LST است. مدل ما ایده «هماهنگی دانش» را به کار می گیرد تا این حقیقت را که بخش های مختلف (سازمان، گروه ها، افراد) به منظور توسعه با گرایشات زمانی گرایش دارند و از همین رو بر چرخه های مختلف فرآیندهای دانشی تکیه می کنند. این امر تاثیر مهمی بر ظرفیت جذب کننده بخش های درگیر پروژه و حجم تاثیرات بر نقش و عمل مدیریت پروژه دارد. داده های تجربی از یک پروژه LST در پوستن، در یکی از بزرگ ترین اپراتور پیام رسانی و تدارکاتی اروپای شمالی، به ترسیم این مدل می پردازد. این مقاله با تحلیل روابط میان یکپارچه سازی دانش و زمان به طور ویژه در پروژه های LST سروکار دارد.

دانلود تحقیق مقاله isi هماهنگ سازی دانش و مدیریت پروژه: پروژه های تحول عظیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *