خانه / مطالعات اسلامی / تحقیقات اسلامی / دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه
دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

عنوان انگليسي مقاله :: Islamic perspectives on conflict management within project managed environments

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
16 صحفه WORD
1261

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
تضاد و مدیریت آن
چشم انداز اسلامی در مورد مدیریت تضاد
مدل بیش فعال
شکل ۱٫ مدل بیش فعال (نور، ۲۰۰۲)
مدل SALAM
مدل S.N.T
آگاهی در مورد مدل های اسلامی از طریق تحلیل تجربی
جدول ۱٫ خلاصه ی دموگرافیکی از پاسخ دهندگان
میانگین ها و انحرافات معیار برای متغیرهای اندازه گیری
اعتبار مقیاس اندازه گیری
آمار های استنتاجی از طریق ارزیابی فرضیه ها
جدول ۲٫ میانگین ها و انحرافات معیار سبک های مدیریت تضاد
جدول ۳٫ میانگین ها و انحرافات معیار عناصر دموگرافیکی
جدول ۴٫ مقیاس سبک مدیریت اعتبار-تضاد ثبات درونی
نتیجه گیری
جدول ۵٫ همبستگی های پیرسون: عناصر دموگرافیکی و سبک های مدیریت تضاد
جدول ۶٫ تحلیل رگراسیونی: عناصر دموگرافیکی و سبک های مدیریت تضاد

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مقاله بررسی چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه است. تحقیق پیش رو به بررسی تجربی نقطه نظر اسلامی در مورد مدیریت تضاد در زمینه های سازمانی معاصر نمی پردازد، بلکه نشان می دهد که در اسلام تضاد ناگزیر بوده و بخشی از ماهیت انسان است، و اگر به خوبی مدیریت شود مثبت و سازنده خواهد بود. هدف این مقاله این است که با نمایش تحلیلی تجربی از مدل های اسلامی مدیریت تضاد این شکاف را مورد خطاب قرار دهد. اینطور بیان می شود که سه مدل اسلامی مورد بحث به طور جزئی و محرمانه در محیط ها وجود دارند. در نتیجه، این مقاله در می یابد که حوزه ای برای بررسی جنبه های صریح و کاربردی مدل های اسلامی وجود دارد. این مقاله اینطور نتیجه گیری می شود که وجود مدل های اسلامی در مورد مدیریت تضاد مشهود است و این پتانسیل را دارند که توسط مدیران پروژه بدون هر گونه محدودیتی به کار گرفته شوند.

دانلود تحقیق مقاله isi چشم انداز های اسلامی در مورد مدیریت تضاد در محیط های تحت مدیریت پروژه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *