خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه
دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه

دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه

عنوان انگليسي مقاله :: Health economics and applications in developing countries

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
7 صحفه WORD
10605

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مفهوم سرمایه ی انسانی بهداشت، مطالعات آماری ذیل را هدایت میکند: ۱) کارکرد تولیدات بهداشت، ۲) تقاضاهای مشتق شده برای ورودی های بهداشت پزشکی و رفتاری، و ۳) تعیین کننده های خروجی های بهداشت و بهره وری. اما هنگامی که قیمت های ورودی بهداشت توسط مهاجرت فردی منطقه ای اصلاح میشود، قیمت های منطقه ای دیگر نیاز مستقل بودن از ترجیحات و متغیرهای حذف شده را راضی نمیکند. آنگاه، سختی ارزیابی تاثیرات برنامه ی بهداشت،نیاز به طراحی معالجات منطقه ای تصادفی را بیشتر میکند. تا این که قادر باشد پیامدهای مداخله های مهم بهداشتی را، همچون آن هایی که امروزه برای برخورد با همه گیری HIV/AIDS نیاز است، ارزیابی کند.

دانلود تحقيق مقاله اقتصاد بهداشت و کاربردهای آن در کشورهای در حال توسعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *