خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه
دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

عنوان انگليسي مقاله :: Fault Ride-Through of a DFIG Wind Turbine Using a Dynamic Voltage Restorer During Symmetrical and Asymmetrical Grid Faults

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
24 صحفه WORD
53212

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکيده
کلمات کلیدی
مقدمه
DFIG
شکل۱-شماتیک یک DFIG با DVR
دینامیک ولتاژ روتور
حفاظت کروبار
كنترل RSC
شکل۲-شماتیک توربین بادی با DFIGو ساختارکنترل DVR
كنترل مبدل LSC
سیستم الکتریکی
کنترل DVR
نتايج اندازه گيري

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– در این مقاله کاربرد بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR)متصل به یک توربین بادی وصل شده به یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) مورد بررسی قرار گرفته است . این نوع اتصال این مکان را به یک سیستم توربین بادی می دهد که بدون وقفه افت ولتاژFRT را پوشش دهد. DVRمی تواند افت ولتاژ خط را جبران کند و در این میان DFIGقادر به ادامه کار در دیماند نامی می باشد. نتیجه شبیه سازی برای یک توربین ۲MWواندازه گیری نتایج یک مدل آزمایشگاهی ۲۲KW به ویژه برای خطای نا متقارن شبکه ارایه شده است. نتایج، تاثیر مثبت DVR در جبران سازی افت ولتاژ FRT در حضور crowbar (اهرم) می باشد که اجازه ادامه تولید توان راکتیو را نمی دهد، را نشان می دهد.

دانلود مقاله isi عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *