خانه / اقتصاد و علوم اقتصادی / دانلود تحقيق مقاله تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره
دانلود تحقيق مقاله تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره

دانلود تحقيق مقاله تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره

عنوان انگليسي مقاله :: Exchange rate determination under interest rate rules

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
23 صحفه PDF
40 صحفه WORD
9052

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ مدل
۲٫۱٫ بلوک AD
۲٫۲٫ بلوکAS
۲٫۳٫ قواعد نرخ بهره
۲٫۴٫ جمع بندی
۳٫ تعیین پذیری تعادل
۳٫۱٫ حالت کلی: درجات انعطاف ناپذیری متفاوت
شکل ۱٫ γ = γ * = ۰
شکل ۲٫ ψ = ψ * = ۰٫۲٫
شکل ۳٫ ϕ = ϕ * = ۰٫۹۵٫
۴٫ تعادل قیمت انعطاف پذیر
۵٫ شرایط معامله و تحول نرخ ارز تحت رژیم های جایگزین
۵٫۱٫ رژیم نرخ ارز ثابت
۵٫۲٫ رژیم نرخ ارز شناور
شکل ۴٫ نوآوری در پیش بینی منطقی تحت رژیم های مختلف هموارسازی نرخ بهره.
۵٫۳٫ رژیم های نرخ ارز مدیریت شده
شکل ۵٫ نوآوری در پیش بینی منطقی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز مدیریت شده.
۵٫۴٫ چند مقایسه
شکل ۶٫ پاسخ آنی شرایط معامله به شوک در شرایط طبیعی معامله، ρ ۱ = ۰٫
شکل ۷٫ پاسخ آنی نرخ ارز به شوک در شرایط طبیعی معامله، ρ ۱ = ۰٫
شکل ۸٫ پاسخ آنی شرایط معامله به شوک در نرخ طبیعی در شرایط طبیعی معامله، ρ ۱ = ۰٫۴٫
شکل ۹٫ پاسخ آنی نرخ ارز به شوک در نرخ طبیعی در شرایط طبیعی معامله، ρ ۱ = ۰٫۴٫
۶٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما نظریه تعیین نرخ ارز را تحت قواعد نرخ بهره در یک مدل دوکشوری ارائه می دهیم. نخست نشان می دهیم که قواعد ساده ی بازخورد نرخ بهره می توانند تعادلی یکتا و پایدار را بدون هر گونه واکنش صریح به نرخ ارز اسمی تعیین کنند. مشخص می کنیم که چگونه رفتار نرخ ارز و شرایط معامله به شیوه ای مهم به رژیم پولی انتخاب شده، هر چند نه لزوما به شوک های پولی، وابسته است. ما توضیحی ساده برای نوسانات نرخ ارز بر حسب قواعد سیاست گذاری پولی ارائه می دهیم، توضیحی را برای رابطه بین نوسانات نرخ ارز اسمی و تغییرپذیری اقتصاد کلان بر حسب رژیم پولی اتخاذ شده توسط مراجع پولی ارائه می دهیم.

دانلود تحقيق مقاله تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *