خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی
دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی

عنوان انگليسي مقاله :: Educational differences in disability-free life expectancy: a comparative study of long-standing activity limitation in eight European countries

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
21 صحفه WORD
37841

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
روش‌ها
داده‌ها
جدول ۱: سال‌های پیگیری مرگ و میر، تعداد شخص-سال و مرگ و توزیع شخص-سال برحسب تحصیلات در مردان و زنان.
جدول ۲: نرخ پاسخ فرد و خانواده در داده‌های مطالعه‌ی EU-SILC، و تعداد موارد و نسبت (%) گزارش ناتوانی شدید برحسب جنسیت
تحلیل
نتایج
جدول ۳: تفاوت تحصیلی در امید به زندگی نسبی، امید به زندگی نسبی بدون ناتوانی، و نسبت عمر سپری‌شده بدون ناتوانی بین سنین ۳۰ و ۷۹ در بین مردان
جدول ۴: تفاوت تحصیلی در امید به زندگی نسبی، امید به زندگی نسبی بدون ناتوانی، و نسبت عمر سپری‌شده بدون ناتوانی بین سنین ۳۰ و ۷۹ در بین زنان
بحث
مسائل روش‌شناختی
مطالعات پیشین
نتایج
تقدیر و تشکر
پیوست الف

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

امید به زندگی سالم، معیاری مرکب از طول و کیفیت زندگی است و شاخص مهم سلامتی در بین افراد سالخورده تلقی می‌شود. مقایسه‌های بین‌کشوری معدودی در مورد تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی امید به زندگی سالم صورت گرفته است. تمرکز اغلب مقایسه‌های موجود روی اروپای غربی و ایالات متحده، و اغلب متکی به داده‌های قدیمی‌تر است. ما برای رسیدگی به این کاستی‌ها، تفاوت‌های تحصیلی امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی در هشت کشور از تمام نقاط اروپا در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ را ارزیابی کردیم. ناتوانی شدید قدیمی به عنوان شاخص محدودیت فعالیت جهانی (GALI)، از آمار اتحادیه‌ی اروپا در مورد مطالعه‌ی درآمد و شرایط زندگی (EU-SILC) استخراج شد. اطلاعات مربوط به مرگ و میر مرتبط با سرشماری که طی پروژه‌ای تازه گردآوری شده است، به مقایسه‌ی نابرابری در سلامتی بین کشورهای اروپایی می‌پرداخت (پروژه‌ی EURO-GBD-SE). ما تفاوت‌های تحصیلی جنسیت-ویژه در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی بین سنین ۳۰ و ۷۹ سال را با استفاده از روش سالیوان محاسبه کردیم. کمترین امید به زندگی در افراد فاقد ناتوانی در بین مردان و زنان لیتوانیایی (به ترتیب ۳۳٫۱ و ۳۹٫۱ سال) و بیشترین مربوط به مردان و زنان ایتالیایی بود (به ترتیب ۴۲٫۸ و ۴۴٫۴ سال). امید به زندگی و امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی مستقیما با میزان تحصیلات در ارتباط بود، اما تفاوت‌های تحصیلی مورد دوم (امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی) در تمام کشورها بسیار بیشتر بود. تفاوت در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی بین افراد دارای تحصیلات ابتدایی یا کمتر از متوسطه و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در مورد مردان لیتوانیایی بیش از ۱۰ سال و مردان اتریشی، فنلاندی و فرانسوی و همچنین زنان لیتوانیایی تقریبا ۷ سال بود. این تفاوت در ایتالیا از همه کمتر بود (به ترتیب ۴ و ۲ سال بین مردان و زنان). اروپاییان دارای تحصیلات عالی نسبت به افراد دارای تحصیلات پایین‌تر، امید به زندگی طولانی‌تری دارند و سال‌های بیشتری را در وضعیت سلامت بهتر به سر می‌برند. اندازه‌ی تفاوت تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی در بین کشورها متغیر است. کمترین و بیشترین تفاوت، به ترتیب در جنوب اروپا و شرق و شمال اروپاست.

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های تحصیلی در امید به زندگی افراد فاقد ناتوانی: بررسی مقایسه‌ای محدودیت فعالیت پایدار در هشت کشور اروپایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *