خانه / معماری و شهرسازی / معماری پایدار / دانلود تحقیق مقاله isi شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری
دانلود تحقیق مقاله isi شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری

دانلود تحقیق مقاله isi شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری

عنوان انگليسي مقاله :: Ecological City and Urban Sustainable Development

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
7 صحفه WORD
29397

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱-مقدمه
۱-۱مروری بر شهر زیست محیطی
۱-۲اصول اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی
۱-۳عناصر اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی
۱-۴منطقه بندی عملکرد زیست محیطی اقتصاد شهری
۲-منشأ مشکلات زیست محیطی
۲-۱ مشکلات زیست محیطی شهر نشینی ناشی از عدم آگاهی
۲-۲ فشار توسعه شهری بر محیط زیست
۲-۳ مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد جمعیت
۳-رابطه میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهر زیست محیطی
۳-۱ منابع، رابطه میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهر زیست محیطی
۳-۲ رابطه زیست محیطی میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهری
۳-۳ رابطه زیست محیطی میان توسعه پایدار و ساخت و ساز شهری
۴-نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

توسعه پایدار مفهومی جدید از توسعه علمی است، توسعه پایدار نیازمند این است که ما نه تنها مفهوم توسعه اقتصادی، بلکه همچنین مفهوم توسعه اجتماعی را نیز تغییر دهیم. توسعه شهری به عنوان نوعی توسعه اجتماعی و اقتصادی تجسم مهمی از فرآیند توسعه پایدار و همچنین در پیگیری مفهوم نوآوری است. در این مقاله مشکل اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی، از اصول اساسی ساخت و ساز شهر زیست محیطی، محتوای اصلی شهر و منطقه بندی عملکرد زیست محیطی مورد مد نظر قرار داده شده است. بر این مبنا، در این مقاله رابطه میان شهر زیست محیطی و توسعه پایدار بررسی می شود. امیدواریم این پژوهش برای ساخت و ساز زیست محیطی و توسعه پایدار شهری مرجعی ارائه کند.

دانلود تحقیق مقاله isi شهر زیست محیطی و توسعه پایدار شهری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *