خانه / مهندسی برق و الکترونیک / توان الکتریکی / دانلود مقاله isi پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو
دانلود مقاله isi پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو

دانلود مقاله isi پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو

عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic Stability of a Microgrid with an Active Load

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
30 صحفه WORD
53218

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
شکل ۱: شمایی جامع از همه DG ها و بارها با مشخصه های کنترلی متناظر
مدلسازی بار فعال در میکروگرید
۲-۱- مدل CPL (بار توان ثابت)
شکل ۲: مشخصه VI یک CPL
شکل ۳: مدار معادل CPL
مدل بار فعال
شکل ۴: مدار بار فعال
کنترل‌کننده ولتاژ DC بار فعال
کنترل‌کننده ولتاژ AC بار فعال
شکل ۵: کنترل‌کننده ولتاژ DC و AC بار فعال
بار فعال در مدل میکروگرید
جدول ۱: اندیس های مشخص کننده زیربخشهای میکروگرید
تعیین گروه‌های مدی
مدلسازی شده در میکروگرید
شکل ۶: مقادیر ویژه CPL در شبکه میکروگرید
مدلسازی بار فعال بصورت جدا از دیگر بخشها
بار فعال مدلسازی شده در میکروگرید
مدلسازی بار فعال تنها
بار فعال در میکروگرید
شکل ۷- مقادیر ویژه بار فعال تنها و بار فعال در شبکه میکروگرید
شناسایی مدهایی که تزویج بار و اینورتر را مشخص می‌کنند
شکل ۸: تحلیل مشارکت بار فعال در میکروگرید
مکان هندسی مقادیر ویژه
شکل ۹: نمودار مکان هندسی مقادیر ویژه در فرکانس پایین
شکل ۱۰: نمودار مشارکت برای ۴ حالت اینورتر و ۲ حالت بار فعال ، بر حسب گین انتگرال کنترل‌کننده ولتاژ DC برای مقدار ویژه λ_۲
جدول ۲: توضیحات مربوط به حالتهای رسم شده در شکل ۱۰
نتایج آزمایش
جدول ۳: گینهای رگولاتور ولتاژ باس DC بار فعال
پاسخ گذرا با گین پایین
مدهای فرکانس پایین شناسایی شده از مدل
ولتاژ DC بار فعال
خروجی توان اینورتر
ولتاژ خازن منابع اینورتری
شکل ۱۱: نتایج آزمایش با گین پایین و نقطه کار بار فعال ۷kW
پاسخ گذرا در گین نامی
مدهای فرکانس پایین شناسایی شده از مدل
ولتاژ DC بار فعال
خروجی توان اینورتر
ولتاژ خازن منابع اینورتری
شکل ۱۲: نتایج آزمایش با گین نامی و نقطه کار بار فعال ۷kW
پاسخ گذرا در گین بالا
مدهای فرکانس پایین شناسایی شده از مدل
ولتاژ DC بار فعال
خروجی توان اینورتر
ولتاژ خازن منابع اینورتری
شکل ۱۳: نتایج آزمایش با گین بالا و نقطه کار بار فعال ۷kW
پاسخ گذرا در گین نوسانی
مدهای فرکانس پایین شناسایی شده از مدل
ولتاژ DC بار فعال
توان خروجی منابع اینورتری
ولتاژ خازن منابع اینورتری
شکل ۱۴: نتایج آزمایشی با گین نوسانی
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

یکسو کننده ها و رگولاتورهای ولتاژی که به عنوان بارهای توان‌ثابت عمل می کنند، بخش مهمی از بار کل میکروگرید را تشکیل می دهند. به بیان ساده، این تجهیزات دارای مقاومت افزایشی منفی بوده و علاوه بر آن، مشخصه های دینامیکی حلقه کنترلی آنها دارای بازه فرکانسی مشابه با اینورترهایی است که میکروگرید را تغذیه می کنند. هر یک از این ویژگی‌ها، می تواند به افت ضریب میراکنندگی سیگنال کوچک منجر شود. روشن است که ثابتهای کنترلیdroop باید با توجه به قدرتمیراکنندگی انتخاب شوند(حتی در بارهای با امپدانس ساده). در مقاله حاضر، یکسوکننده های کنترل شده بصورت فعال، درفضای حالت غیرخطی مدلسازی شده، که در نزدیک ناحیه کاری بصورت خطی تقریب زده می شوند و به مدلهای شبکه و اینورتر اضافه می‌شود. تحلیل مشارکتی مقادیر ویژه‌ی سیستم ترکیبی، نشان می دهد که مدهای فرکانس پایین، با کنترل‌کننده ولتاژ یکسوکننده فعال، و کنترل‌کننده‌های دروپ اینورتر مرتبط است. تحلیل انجام شده همچنین نشان می دهد که وقتی کنترل‌کننده ولتاژ DC بار اکتیو، با ضرایب تقویت (گین) بزرگ طراحی می شود، کنترل‌کننده ولتاژ اینورتر ناپایدار می گردد. این وابستگی، با مشاهده پاسخ یک میکروگرید آزمایشی، به تغییرات پله ای توان گرفته شده از شبکه بررسی شده است. برای دستیابی به یک پاسخ میرا شده با محدوده پایداری مطمئن ، لازم نیست در طراحی یکسوکننده فعال مصالحه ای صورت گیرد، اما باید برهم‌کنش و تاثیرات متقابل اینورتر و یکسوکننده بر یکدیگر، در طراحی مد نظر قرارگیرد.

دانلود مقاله isi پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *