خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG
دانلود مقاله isi راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG

دانلود مقاله isi راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG

عنوان انگليسي مقاله :: Dynamic Optimal Reactive Power Compensation Control Strategy in Wind Farms of DFIG

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
12 صحفه WORD
52973

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
مدل اصلی ریاضیاتی در مزرعۀ بادی
مدل سرعت باد
مدل DFIG
معادلۀ گشتاور
معادلۀ شار پراکندگی
معادلۀ ولتاژ
معادلۀ حرکت
جبرانسازی و بهینه‌سازی توان راکتیو
مقایسۀ جبرانساز راکتیو مرسوم به کار رفته
فرایند سلسله مراتبی تحلیل پیشرفته (IAHP)
شکل۱٫ مدل سلسله مراتبی ارزیابی جبرانسازی توان راکتیو
. تعیین بردار وزنی در IAHP
نتایج شبیه‌سازی
شبیه‌سازی مزرعۀ بادی
شکل۲٫ مدل باد شدید
شکل۳٫ مدل باد تصادفی
شکل۴٫ رابطۀ بین سرعت باد و توان
. ساخت تابع بهینه و نتایج
جدول۱٫ مقدار تابع TSC
جدول۲٫ مقدار تابع SVC
جدول۳٫ مقدار تابع STATCOM
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با رشد سریع مزارع بادی توجه زیادی به جبرانسازی معقول و منطقی توان راکتیو مبذول داشته شده است. این پژوهش قصد ارائۀ یک راهبرد بهینۀ کنترل جبرانسازی برای مزارع بادی مبتنی بر ژنراتور القائی با تغذیۀ دوگانه (DFIG) را دارد که در آن توان خروجی به تبع سرعت‌های مختلف باد تغییر می‌کند. ابتدا، مدل‌های شبیه‌سازی سرعت باد و DFIG در متلب ایجاد می‌شوند تا رابطۀ بین سرعت باد و توان بدست آید. سپس فرایند سلسله مراتبی تحلیلی پیشرفته (IAHP) به کار گرفته می‌شود تا وزن‌ هر ضریب (عامل) بدست آید و تابعی معرفی می‌شود تا موقع در نظر گرفتن عوامل قیدسازی چون اقتصاد و کارائی، مقدار نهایی ارزیابی محاسبه شود. راهبرد بهینۀ جبرانسازی بدست می‌آید تا تجهیز مناسب با حداقل مقدار تابع در یک سرعت مشخص باد، انتخاب شود. نتایج محاسبه شده نشان داده‌اند که راهبرد ارائه شده قادر است به خوبی از پسِ تقاضای توان راکتیو پویا در مزارع بادی برآید، که ارزش قابل توجهی به عنوان راهنمای طرزکار مهندسی دارد.

دانلود مقاله isi راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *