خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / ذهن / دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت
دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

عنوان انگليسي مقاله :: Differential effects of cognitive inhibition and intelligence on creativity

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
15 صحفه WORD
32096

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ روش‌ها
۲٫۱٫ شرکت‌کنندگان
۲٫۲٫ آزمون‌های روان‌سنجی و پرسش‌نامه‌ها
۲٫۲٫۱٫ بازداری شناختی
۲٫۲٫۲٫ معیارهای خلاقیت
۲٫۲٫۳٫ هوش
۲٫۲٫۴٫ شخصیت
۲٫۳ روال
۳٫ نتایج
۳٫۱٫ همبستگی بازداری، هوش و خلاقیت
جدول ۱: آمار توصیفی، انسجام درونی و همبستگی‌های متقابل
۳٫۲٫ مدل‌های معادله‌ی ساختاری
شکل ۱٫ مدل‌های اصلی متغیر پنهان آزموده‌شده در این مطالعه.
شکل ۲٫ مدل متغیر پنهان (راه‌حل کاملا استانداردشده) اثرات مستقیم و غیرمستقیم بازداری و هوش روی سیالی و اصالت اندیشه. توجه داشته باشید که امتیازات مقیاس افزونگی بافت دوتایی (CR1) به گونه‌ای معکوس شد که امتیازات بالا بازتاب‌دهنده‌ی بازداری بالا باشد.
۴٫ بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مفاهیم مختلفی در مورد نحوه‌ی ارتباط بازداری شناختی با خلاقیت وجود دارد. خلاقیت یا با بازداری موثر در ارتباط است یا با بازداری‌زدایی یا با مشارکت سازگارانه‌ی بازداری. ما در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی بازداری شناختی پرداختیم که از طریق تکلیف ایجاد حرکت تصادفی و با معیارهای مختلف برای خلاقیت، ارزیابی شده بود. به تحلیل میانجیگری یا عدم میانجیگری هوش در این رابطه نیز پرداختیم. درکل به همبستگی مثبت بازداری و معیارهای خلاقیت پی بردیم. علاوه بر این، تحلیل متغیرهای پنهان حاکی از این است که بازداری می‌تواند عمدتا موجب سیالی ایده‌ها شود، در حالی که هوش به طور ویژه موجب اصالت ایده‌ها می‌شود. این یافته‌ها موید این مفهوم هستند که تفکر خلاقانه شامل فرایندهای اجرایی می‌شود و می‌تواند به درک بهتر نقش متفاوت بازداری و هوش در خلاقیت کمک کند.

دانلود تحقيق مقاله تفاوت‌های شخصیتی و فردی اثرات افتراقی بازداری شناختی و هوش روی خلاقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *