خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR
دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR

عنوان انگليسي مقاله :: Development of a decision-making strategy to improve the efficiency of BPR

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
15 صحفه PDF
35 صحفه WORD
493

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ پیش‌زمینه
۳٫ فرایند باز طراحی
۴٫ معیارها برای راهبرد تصمیم‌گیری
۴٫۱٫کاوش معیار «محبوبیت»
۲٫۴٫ کاوش معیار «مؤلفه»
۳٫۴٫ کاوش معیار «تأثیرگذاری»
۴٫۴٫ کاوش معیار «هدف»
۵٫۴٫ کاوش معیار «ریسک»
۵٫ استفاده از AHP به‏عنوان روش چندمعیاری
۱٫۵٫ فاز ۱: ایجاد فرایندی سلسله‌مراتبی برای مسئله‌ی تصمیم
۲٫۵٫ فاز ۲ و ۳: مقایسه‌ی دو به دوی هر ساختمان عوامل سطح سلسله‌مراتبی و برآورد بار مربوطه بین عوامل هر دو سطح مجاور
۱٫۲٫۵بررسی اهمیت نسبی معیارها به هدف جهانی
۲٫۲٫۵٫ ارزیابی اهمیت مرتبط شاخص‌ها به معیارها
۳٫۲٫۵٫ ارزیابی اهمیت مرتبط جایگزین‌ها به شاخص‌های هر معیار
۱٫۳٫۲٫۵٫ محبوبیت
۲٫۳٫۲٫۵٫ مؤلفه‌ها
۳٫۳٫۲٫۵٫ تأثیرگذاری
۴٫۳٫۲٫۵٫هدف
۵٫۳٫۲٫۵٫ خطر
۳٫۵٫ فاز ۴: تجمیع وزن‏های مرتبط سطوح مختلف سلسله‏مراتب برای فراهم کردن طبقه‏بندی جایگزین‏های تصمیم
۶٫ مطالعه‌ی موردی
۱٫۶٫ هدف (های) این پروژه
۲٫۶٫ ریسک (های) این پروژه
۳٫۶٫ نتایج
۷٫ کارهای مرتبط
۸٫ نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله برای پشتیبانی برآورد و انتخاب از یک لیست اصول کلی بهبود فرایند کاری، راهبردی را برای پیاده‌سازی بازطراحی فرایند کسب‌و‌کار (BPR) پیشنهاد می‌کند. پشتوانه‌ی آن با روش چندمعیاری فرایند واکاوی سلسله‌مراتبی (AHP) و پژوهش قبلی ما در مورد محبوبیت و تأثیرگذاری مجموعه‌ای از بازطراحی‌ها با عنوان «اقدامات برتر» شکل گرفته است. با استفاده از AHP یک طبقه‌بندی برای بهترین جهت‌دهی بازطراحی فرایندی خاص مشتق کردیم. شاخص‌هایی همچون محبوبیت، تأثیرگذاری، اهداف و ریسک‌های پیاده‌سازی BPR در نظر گرفته شده‌اند. یک نمونه‌ی موردی برای نشان دادن عملی بودن روش و سودمندی آن در این مقاله گنجانده شده است.

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه‌ی یک راهبرد تصمیم‌گیری برای بهبود کارایی BPR

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *