خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری
دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری

عنوان انگليسي مقاله :: Developing a hybrid multi-criteria model for selection of outsourcing providers

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
23 صحفه WORD
604

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مرور مختصری در برون سپاری
۳٫مدل پیشنهادی: یک مدل ترکیبی جدید DEMATEL، ANP و VIKOR
۱-۳ مشخص کردن ارتباط درونی بین معیارها
شكل ۱٫ تصویری از نقشه تأثیرگذار
۲-۳ فرایند شبكه تحلیلی (ANP)
شكل ۲٫ شرح ساختار سیستم
۳-۳ روش VIKOR
۴٫مثال تجربی
۱-۴ توصیف مشكل
۲-۴ معیارهای انتخاب شریک
۳-۴ اندازه گیری روابط بین ابعاد
جدول ۱: ابعاد و معیارهای سیستم های ارزیابی
جدول ۲: ماتریس تأثیر اولیه
جدول۳: ماتریس تأثیر كل
جدول۴: مجموع تأثیر داده شده و گرفته شده توسط ابعاد
۴-۴ استخراج وزن ها از معیارها در سیستم های ارزیابی
جدول۵: سوپرماتریس های غیروزنی
جدول۶: سوپرماتریس غیر وزنی
۵- ۴ استفاده از VIKOR برای انتخاب بهترین شریك برون سپاری
۵٫بحث و گفتگو
شكل ۳٫ نقشه رابطه تأثیر
جدول۷: ماتریس عملکرد ارائه دهندگان خدمات در هر معیار
جدول۸: نتایج تجزیه و تحلیل VIKOR و SAW
۶٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

برون سپاری یک راهکار خوب برای شرکت هایی است که نیاز به کاهش هزینه های عملکرد و افزایش رقابت پذیری دارند، اما انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری مناسب به روش علمی برای شرکت ها حائز اهمیت است. تلاش هایی با توجه به مشکلات برون سپاری صورت گرفته است، اما این تلاش ها به اشتباه تصور کردند که معیارهای فرایند تصمیم گیری مستقل هستند، که این در دنیای واقعی درست نیست. در این مقاله، ما یک مدل معیار تصمیم گیری چندگانه ترکیبی (MCDM) پیشنهاد کرده ایم که روابط وابسته میان معیارها را به کمک روش آزمایشگاهی آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری (DEMATEL) برای ساخت یک رابطه ساختاری میان معیارها مورد تأکید قرار می دهد. فرایند تحلیل شبکه (ANP) برای تعیین وزن نسبی هر معیار با وابستگی و بازخورد به کار می رود. آنگاه روش VIKOR (VlseKriterijumskaOptimizacija I KompromisnoResenje در صربستان، یعنی بهینه سازی معیارهای چندگانه و راه حل توافقی) برای اولویت بندی گزینه ها استفاده می شود. مدل پیشنهادی می تواند به متخصصان کمک کند فرایند تصمیم خود را بهبود بخشند، بویژه وقتی معیارها بسیار زیاد و به هم مرتبط هستند. ما در طول مطالعه مان از داده های یک شرکت هواپیمایی تایوانی استفاده کردیم تا این روش را نشان دهیم.

دانلود تحقیق مقاله isi توسعه یک مدل چند معیاره ترکیبی برای انتخاب ارائه دهندگان برون سپاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *