خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت
دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Delineating a method to study cross-cultural differences with experimental control: The voice effect and countercultural contexts regarding power distance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
31 صحفه WORD
40165

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
تکمیل تحقیق بین ملی با کنترل تجربی
رویکرد تجربی برای تفاوتهای بین فرهنگی
حق اظهار نظر و فاصله قدرت
تحقیق کنونی
روش
شرکت کنندگان و طرح
رویه آزمایشی
نتایج
بازبینی دستکاری
رضایت از رفتار
نتایج نمونه هندی
نتایج نمونه هلندی
بحث
پیامدها
شکل۱٫ رضایت از برخورد در بین شرکت کنندگان هندی و هلندی به عنوان عملکرد رویه های حق اظهار نظر و نداشتن حق اظهار نظر و حضور و عدم حضور آماده سازی هنجار ضدفرهنگی در رابطه با فاصله قدرت. میله های خطار نماد خطای استاندارد میانگین هستند.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی روشی با کنترل تجربی طراحی می کند. با بررسی نحوه¬ی واکنش شرکت کنندگان هندی(فرهنگ با فاصله قدرت بالا) و هلندی (فرهنگ با فاصله قدرت پایین) به وجود یا عدم وجود فرصت برای ابراز عقاید این روش را به تصویر می کشیم. استدلال ما براین است که یک شیوه¬ی ارزیابی تاثیر تفاوتهای فرهنگی مفروض در فاصله قدرت این است که شرایطی برای شرکت کنندگان فراهم نماییم که حالات روانی “ضدفرهنگی” را آشکار سازند، به عبارت دیگر شرایطی که فاصله قدرت پایین در هند و فاصله قدرت بالا در هلند را پیش زمینه سازی کند. بواسطه¬ی میزان تفاوت معنادار نتایج شرایط (آزمایشی) ضد فرهنگی با نتایج مشاهده شده در شرایط کنترل که در آن هیچ ارزشی به صراحت مورد تاکید قرار نمی گیرد، به ابعاد روانی دست پیدا می کنیم که تفاوتهای بین فرهنگی واکنش افراد را توجیه می کنند. درواقع یافته های ارائه شده نشان می دهند که قراردادن تصادفی شرکت کنندگان در معرض شرایط ضدفرهنگی، ابزار قدرتمندی در اختیار محققان بین فرهنگی برای بررسی تاثیر علی ابعاد معنادار قرار می دهد که تصور می شود دربین فرهنگها متفاوت هستند. بعلاوه نتایج نشان میدهند که وقتی فاصله قدرت بالا یا به علت فرهنگ ملی یا نشانه های موقعیتی مورد تاکید است شرکت کنندگان واکنش ضعیفتری نسبت به حق اظهارنظر(صدا) دربرابر نداشتن این حق نشان دادند. نتایج و محدودیتهای این رویکرد آزمایشی-ضدفرهنگی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی و همچنین روانشناسی حق اظهار نظر و فاصله قدرت مورد بحث قرار می گیرند.

دانلود تحقيق مقاله تعیین روشی برای بررسی تفاوتهای بین فرهنگی با کنترل تجربی: اثر حق اظهار نظر(صدا) و زمینه های فرهنگی در رابطه با فاصله قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *