خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی
دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

عنوان انگليسي مقاله :: Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
22 صحفه WORD
22094

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
تحقیقات پیشین
روش تحقیق
داده ها
متغیرها
جدول ۱ : مقادیر P و آمار متغیرهای ورودی
روش ها
درخت تصمیم گیری
شبکه عصبی
شبکه بیزین
آزمایشات و تحلیل نتایج
جدول ۲ : متغیر های تفکیک کننده
درخت تصمیم گیری
جدول ۳: متغیرهای انتخاب شده
جدول ۴ : عملکرد در مقابل مجموعه آزمایشی
سنجش اعتبار مدل ها
متغیرهای انتخاب شده شبکه بیزین
جدول ۵ : عملکرد اعتبارسنجی مقطعی ۱۰ لایه
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله کارایی تکنیک های طبقه بندی با استفاده از داده کاوی (DM)در شناسایی شرکت هایی را که صورت های مالی خلاف واقع (FFS) منتشر می کنند، بررسی کرده و به شناسایی عوامل مرتبط با FFS نیز می پردازد. حسابرسان می توانند با بهره بردن از تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب های مدیریتی، کار خود را ساده تر کنند. این مطالعه تأثیر استفاده از درخت های تصمیم گیری، شبکه های عصبی و شبکه های بیزین در شناسایی صورت های مالی تقلبی را بررسی می نماید. بردار درون داد از نسبت های برگرفته از صورت های مالی تشکیل شده است. سه مدل مذکئور از لحاظ عملکرد مورد مقایسه قرار می گیرند.

دانلود تحقیق مقاله isi تکنیک های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *