خانه / حسابداری و حسابرسی / دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران
دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران

دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران

عنوان انگليسي مقاله :: Culture management accounting and managerial performance: Focus Iran

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
31 صحفه WORD
10290

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مرور منابع
فرضیه‌ها و انگیزه تحقیق
فاصله قدرت
فردیت
جهت‌گیری بلند مدت
اجتناب از عدم اطمینان
روش‌شناسی
اندازه‌گیری متغیرها
بحث در مورد نتایج
نتیجه‌گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مدیریت مدرن و سیستم‌های کنترل ممکن است کارآمدی یکسانی در همه کشورها نداشته باشند. مشارکت در بودجه‌بندی یکی از ابزارهای موثر در ملل غربی است. با این حال ابزارهای کنترل مدیریت در کل و مشارکت در بودجه بندی به شکل خاص می‌توانند در محیطهای دیگر غیر موثر یا حتی ناکارآمد باشند. هافستد (۱۹۸۰) پیشنهاد کرده است که تفاوتهای فرهنگی در میان کشورها عوامل تاثیرگذاری هستند. در این مطالعه تاثیر فرهنگ، مشارکت در بودجه‌بندی و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیریتی در ایران را بررسی می‌کنیم. تحلیل‌های سه جانبه واریانس برای هر یک از چهار بعد فرهنگی هافستد به شکل مجزا به کار برده شده‌اند. شواهد مجاب کننده‌ای را به دست آوردیم مبنی بر اینکه کاربرد ابزار و تکنیک‌های مدیریت به وجود آمده در کشورهای غربی برای عملکرد مدیریت کارآمد به اندازه بافت ایرانی مفید نیست.

دانلود تحقيق مقاله پیشرفت‌های حسابرسی، به کارگیری پیشرفت‌ها در حسابداری بین‌المللی فرهنگ، حسابداری مدیریت و عملکرد مدیریتی: تمرکز بر ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *