خانه / آمار و روش تحقیق / دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف
دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف

دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف

عنوان انگليسي مقاله :: Converse approximation and rule extraction from decision tables in rough set theory

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
21 صحفه WORD
29501

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
تخمین مثبت
تخمین گفتگو
استخراج قانون مبتنی بر تخمین گفتگو
جدول ۱٫ جدول تصمیم گیری متناقض
جدول ۲٫ قوانین تصمیم گیری استخراج شده از جدول تصمیم گیری S1
جدول ۳٫ جدول تصمیم گیری متناقض
جدول ۴٫ قوانین تصمیم گیری استخراج شده از جدول تصمیم گیری S2
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، مفهوم یک ترتیب گرانولی برای یک سیستم اطلاعاتی ارائه شده است. تخمین گفتگوی یک مفهوم هدف تحت ترتیب گرانولی تعریف شده است و برخی از مشخصه های مهم آن بدست آمده اند، که می توان از این مشخصه ها برای مشخص نمودن ساختار یک مجموعه تخمین بهره برد. در مورد زیرمجموعه ای از عالم وجود در یک سیستم اطلاعاتی، میزان همگرایی آن تحت یک ترتیب گرانولی به شکلی یکنواخت افزایش می یابد. این بدین معنی است که می توان خانواده مناسبی از گرانول ها را برای یک تخمین مفهومی هدف و براساس نیازهای کاربر، انتخاب نمود. به عنوان یکی از کاربردهای تخمین گفتگو، یک الگوریتم مبتنی بر تخمین صحبت به نام REBCA برای استخراج قانون تصمیم گیری از یک جدول تصمیم گیری طراحی می گردد، که این جدول تصمیم گیری دارای پیچیدگی زمانی معادل با بوده و کاربرد عملی آن توسط دو مثال نشان داده شده است.

دانلود تحقیق مقاله isi تخمین گفتگو و استخراج قانون از جداول تصمیم گیری در نظریه مجموعه راف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *