خانه / مهندسی برق و الکترونیک / انرژی های تجدیدپذیر / دانلود مقاله isi کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان
دانلود مقاله isi کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

دانلود مقاله isi کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

عنوان انگليسي مقاله :: Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
20 صحفه WORD
52860

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫ توصیف و مدلسازی سیستم تبدیل انرژی بادی
شکل۱٫ طرح خلاصه‌ای از WECS مورد مطالعه.
۲٫۱٫مدل توربین
شکل۲٫ ضریب توان در برابر سرعت نوک
۲٫۲٫مدلسازی DFIG با تعیین موقعیت میدان استاتور
۲٫۳٫کنترل مبدل سمت روتور
۲٫۳٫۱٫ تولید حداکثر توان
شکل۳٫ طرح کنترلی مبدل سمت روتور برای تولید توان و کاهش هارمونیک.
۲٫۳٫۲٫عملکرد فیلترینگ فعال
شکل۴٫ استخراج مولفه‌های هارمونیکی توسط الگوریتم توان لحظه‌ای.
۲٫۴٫بهبود کیفیت توان
۲٫۴٫۱٫قابلیت‌های توان اکتیو و راکتیو مبدل سمت روتور
شکل۵٫ محدودیت‌های توان مبدل سمت روتور
۲٫۴٫۲٫مدیریت اولویت‌های عملکردی WECS
۳٫ نتایج شبیه‌سازی و بحث
۳٫۱٫جبران توان راکتیو و کاهش هارمونیک در حالت فرمان جریان اشباع نشده‌ی روتور
شکل۶٫ شکل‌موج‌ها قبل و بعد از جبرانسازی در لحظه‌ی t=0.2 ثانیه؛
(الف) جریان شبکه (iG) (آمپر) و ولتاژ PCC (0.1 Vg) (ولت)،
ب) جریان استاتور (ias) (آمپر) و ولتاژ PCC (0.1 Vg) (ولت)،
ج) ولتاژ DC (ولت)
شکل۷٫ شکل‌موج‌ها قبل و بعد از جبرانسازی در لحظه‌ی t=0.2 ثانیه؛
الف) طیف جریان شبکه قبل از جبرانسازی،
ب) طیف جریان شبکه پس از جبرانسازی،
ج) جریان محور d روتور و فرمان آن،
د) جریان محور q روتور و فرمان آن.
شکل۸٫ شکل‌موج‌ها قبل و بعد از جبرانسازی در لحظه‌ی t=0.2 ثانیه تحت فرمان جریان راکتیو اشباع روتور؛
الف) جریان شبکه (iG) (آمپر) و ولتاژ PCC (0.1Vg) (ولت)،
ب) جریان استاتور (ias) (آمپر) و ولتاژ PCC (0.1Vg) (ولت)،
ج) جریان محور d روتور و فرمان آن،
د) جریان محور q روتور و فرمان آن،
ه) طیف جریان شبکه قبل از جبرانسازی،
و) طیف جریان شبکه بعداز جبرانسازی
شکل۹٫ شکل‌موج‌ها قبل و بعد از جبرانسازی در لحظه‌ی t=0.2 ثانیه تحت فرمان جریان راکتیو اشباع روتور؛
الف) جریان محور d روتور و فرمان آن برای راهبرد اول،
ب) جریان محور q روتور و فرمان آن برای راهبرد اول،
ج) جریان محور d روتور و فرمان آن برای راهبرد دوم،
د) جریان محور q روتور و فرمان آن برای راهبرد دوم،
ه) جریان لحظه‌ای روتور (iar) (آمپر) و مرجع آن برای راهبرد اول،
و) جریان لحظه‌ای روتور (iar) (آمپر) و مرجع آن برای راهبرد دوم
۳٫۲٫۲حالت فرمان جریان اشباع روتور ناشی از فیلترینگ هارمونیک
شکل۱۰٫ طیف جرین شبکه قبل و پس از جبرانسازی در لحظه‌ی t=0.2 ثانیه تحت فرمان جریان اشباع هارمونیکی؛
الف) طیف قبل از جبرانسازی،
ب) طیف پس از فقط جبرانسازی توان راکتیو،
ج) طیف پس از جبرانسازی با کمک راهبرد اول،
د) طیف پس از جبرانسازی با کمک راهبرد دوم
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مقاله بهبود جبرانسازی توان راکتیو و قابلیت فیلترینگ فعال سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS) است. الگوریتم ارائه شده به یک ژنراتور القائی با تغذیه‌ی دوبل (DFIG) دارای استاتور با اتصال مستقیم به شبکه، اعمال می‌شود که روتور این ژنراتور نیز از طریق یک مبدل PWM پشت به پشت AC-DC-AC به شبکه متصل است. راهبرد کنترلی مبدل سمت روتور (RSC) ، در ابتدا، حداکثر توان را تحت سرعت نوسانی باد استخراج می‌کند. سپس، با توجه به توان نامی مبدل سمت روتور، کیفیت توان را می‌توان از طریق جبران توان راکتیو و جریان هارمونیکی شبکه که ناشی از بارهای غیرخطی است، بهبود داد. لذا، مبدل سمت روتور کنترل می‌شود تا اولویت‌های عملکردی WECS، از بین موارد تولید حداکثر توان اکتیو دریافتی از باد، و بهبود کیفیت توان، مدیریت شود. هدف اصلی راهبرد کنترلی ارائه شده این است که مبدل سمت روتور بدون اینکه از مقادیر نامی خود تخطی کند، از نظر جبران توان راکتیو و قابلیت فیلترینگ فعال، در ظرفیت کامل خود عمل کار کند. همینطور، مبدل سمت شبکه (GSC) به گونه‌ای کنترل می‌شود که ولتاژ صاف DC تضمین شده و از جریان سینوسی در سمت شبکه اطمینان حاصل شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که توربین بادی می‌تواند در نقطه‌ی بهینه‌ی توان خود برای محدوده‌ی وسیعی از سرعت باد کار کرده و کیفیت توان بهبود یابد. همچنین نشان داده شده ست که راهبرد ارائه شده باعث می‌شود مبدل سمت روتور از منظر جبران توان راکتیو و فیلترینگ فعال، در ظرفیت کامل خود کار کند

دانلود مقاله isi کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *